Noutăți

IANEEC – problemă majoră de sănătate publică

În raionul Ștefan Vodă s-au întrunit în ședință membrii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, la ordinea de zi fiind pusă chestiunea cu privire la managementul intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică (IANEEC), rezultatele ședinței de lucru la Ministerul Sănătății din 11.03.2016 „Cu privire la IANEEC din LT „I. Creangă” din s. Cuizăuca,raionul Rezina, s. Costești, raionul Ialoveni”, și sarcinile ce se impun. A prezidat ședința dl Nicolae Molozea, președintele raionului

Dl Valeriu Boian, medic șef al Centrului de sănătate publică, vicepreședintele comisiei, a adus la cunoștința asistenței rezultatele ședinței de lucru la Ministerul Sănătății (MS) privind managementul IANEEC. MS a constatat că IANEEC rămâne o problemă majoră de sănătate publică; pesticidele provoacă sute de mii de cazuri de intoxicații; numărul cazurilor de deces se majorează anual; în mediul înconjurător se acumulează cantități enorme de diverse produse chimice; anual se înregistrează la nivel global câteva milioane cazuri de intoxicații acute cauzate de utilizatorii substanțelor psihotrope (alcool, droguri, medicamente ș. a.). Astfel, IANEEC survin din cauza păstrării, administrării incorecte a substanțelor chimice, exploatării cu abateri de la prevederile legale a instalațiilor cu gaze, sobe, utilizării substanțelor chimice (medicamente, pesticide) în scop de suicid, conlucrării insuficiente între serviciile abilitate, inclusiv informarea, documentarea cazurilor, prezentarea recomandărilor pentru remedierea situației, întreprinderea măsurilor ș.a.

Dl Nicolae Molozea s-a referit la responsabilitatea fiecărui actor implicat în profilaxia și prevenirea IANEEC, la informarea managerilor instituțiilor, profesorilor, educatorilor, copiilor și părinților privind riscurile IANEEC. Toate instituțiile de educație trebuie să fie supravegheate referitor la securitatea energetică cu prezentarea raportului pe fiecare instituție (școală, grădiniță). Președintele raionului a ordonat să fie emis un grafic comun de supraveghere a piețelor agroalimentare (IRP, DRSA, CSP) cu informarea săptămânală a conducerii raionului.

Dna Raisa Burduja, șefa direcției generale educație, a informat despre măsurile întreprinse referitor la IANEEC, desfășurarea seminarelor cu managerii instituțiilor, emiterea circularii în adresa directorilor de școli și grădinițe referitor la starea de lucru în teritoriu ș. a.

Vicepreședintele raionului, dl Alexandru Pavlicenco, a punctat că comercializarea pesticidelor, substanțelor toxice, produselor agroalimentare în locuri neautorizate și în lipsa certificatelor de proveniență și calitate este interzisă, e necesar de înăspri controlul din partea organelor abilitate.

La ședință s-a luat act de informația prezentată de raportori, au fost puse sarcini concrete în fața direcției agricultură și alimentație, direcției siguranță alimentelor, direcției generale educație, instituțiilor medicale, centrului de sănătate publică privind managementul, profilaxia și prevenirea IANEEC.