Noutăți

HOTĂRÂRE nr. 1 din 20.05.2020 a Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică Ștefan Vodă

HOTĂRÂRE nr. 1 din 20.05.2020 

    „Despre situația epidemiologică la infecția COVID-19 în raionul Ștefan Vodă și acțiunile spre realizarea prevederilor Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, nr.11 din 15.05.2020

În Republica Moldova până la 19.05.20 total au fost confirmate 6138 cazuri de infecție COVID-19, din ele 3496 cazuri active, 256 stare gravă. Numărul persoanelor tratate de COVID-19 sunt 2508, 218 cazuri s-au soldat cu deces.

    Situația epidemiologică la COVID-19 în raionul Ștefan Vodă este destul de tensionata si nefavorabilă, zilnic sunt înregistrate cazuri de boală.    În perioada 16.03.20-19.05.2020 pe teritoriul raionului Ștefan Vodă au fost înregistrați 290 bolnavi de infecția cu COVID-19, confirmați prin testare de laborator. Infecția cu COVID-19 este extinsă în 22 din 26 teritorii administrative. Se evidențiază 5 localități din raion cu cel mai mare număr de bolnavi: or. Ștefan Vodă -122, s. Talmaza -46, s. Carahasani -19, s. Ermoclia și  Antonești – cu câte 16 bolnavi, dintre care primele 3 localități s-au aflat în carantină. La moment o situație critică s-a creat în s. Antonești unde s-au confirmat la ziua de 19.05.2020 – 6 cazuri noi de boală, din ele 3 cazuri sunt focare noi. În teritoriu activează echipa mobilă de colectare a investigațiilor de laborator la COVID-19 de la contacți care necesită o susținere mare din partea autorităților locale. Ponderea lucrătorilor medicali confirmați cu COVID-19 constituie 42,4 % din totalul de cazuri (290 de cazuri).

În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică în perioada 1 mai – 30 iunie, Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂȘTE :

1.Se ia act de informația prezentată de dl Valeriu Boian, coordonator SSSSP, privind situația epidemiologică la infecția COVID-19 în raionul Ștefan Vodă și acțiunile spre realizarea prevederilor Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.10 și 11 din 15.05.2020.

 1. Se ia act de prevederile Hotărârilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr.10 si 11 din 15 mai 2020, care sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare, inclusiv :
 2. Autoritățile publice locale, primarii localităților, toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate în raionul Ștefan Vodă, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi toţi cetăţenii şi alte persoane fizice aflate pe teritoriul raionului Ștefan Vodă, vor asigura respectarea strictă a măsurilor de control şi combatere a infecţiei COVID-19:

3.1. asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția în care prin prevederi speciale se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;

3.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

3.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;

3.4. persoanele cărora li se stabilește regimul de autoizolare vor asigura respectarea regimului respectiv sub proprie răspundere;

3.5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice şi juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;

3.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;

3.7. purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale şi spatii publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanta socială/fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

 1. 4. Instituţiile medico-sanitare publice şi private (IMSP SR Ștefan Vodă, IMSP CS autonome, SAMU Ștefan Vodă) vor asigura:

4.1 Acordarea asistenţei medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID- 19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (asigurate/neasigurate).

4.2. Realizarea strictă a managementului calităţii serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control a infecţiei COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;

4.3. Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor şi însoțitorilor în cadrul instituției;

4.4. Efectuarea triajului COVID-19 al pacientului;

4.5. Organizarea şi efectuarea triajului zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru, înlăturarea din serviciu a personalului cu acuze de boală;

4.6. Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere si monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;

4.7. Asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor şi organizarea măsurilor de curățare şi dezinfecție;

4.8. Organizarea instruirii continuă a personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control şi combatere a infecţiei cu COVID-19;

4.9. Respectarea strictă a prevederilor dispoziției MSMPS privitor la reluarea vaccinărilor profilactice in spectrul de control al infecției cu COVID-19.

4.10.    Reevaluarea modului şi a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanţă.

4.11.    Organizarea activităţii şi amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri cheie pentru prevenirea infecţiei COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale.

 1. Suplimentar prevederilor punctului 3, unitățile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:
  • 1 Distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior;
  • 2 Triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;
  • 3 Monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de muncă;
  • 4 Asigurarea personalului cu echipamente de protecție;
  • 5 Asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;
  • 6 Accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;
  • 7 Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
  • 8 Aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.
 1. Suplimentar prevederilor punctului 3, persoanele fizice și juridice care efectuează lucrări agricole, vor asigura respectarea următoarelor măsuri:
 • 1 Distanța socială de minim 1 (unu) metru în timpul deplasării/transportării și la efectuarea lucrărilor;
 • 2 Condiții de alimentație separată a lucrătorilor antrenați în lucrări;
 • 3 Asigurarea cu dezinfectante pentru mâini;
 • 4 Obligativitatea purtării măștilor în sere și alte spații închise;
 • 5 Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor antrenați.
 1. Se interzice până la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică.
 2. Se interzice până la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor pe terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică.

8.1 Administrația publică locală va îngrădi terenurile de joacă cu panglici de atenționare cu plasarea avertismentelor pentru populație;

8.2 Inspectoratul de politie va verifica respectarea interdicției de către populație.

9. Persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activități de transport rutier de persoane în trafic raional/internațional vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID – 19:

9.1. Asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin: echipament de protecţie (măști, mânuși); dezinfectanți (pentru mâini şi suprafețe); triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății).

9.2. Ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unități de transport, inclusiv cu restricționarea circulației

9.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

9.4. Limitarea numărului de persoane în transportul rutier în trafic raional şi internațional – proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic urban în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;

9.5. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru pasageri;

9.6. Respectarea măsurilor de curățare a suprafețelor după fiecare tură/cursă efectuată la stația terminus.

 1. Se relansează doar serviciile de coafură (aranjare şi tuns), cu respectarea strictă a măsurilor de control şi prevenire COVID-19.
 2. Se interzice până la data de 30 iunie 2020 activitatea unităților de agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor și a altor unități pentru antrenament și recreere.
 3. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

Vladimir BALIGARI,

președintele Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică