Noutăți

Hotărârea nr.20 din 1 decembrie 2020 al Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, având în vedere că evaluarea indicatorilor nivelului de risc a1 transmiterii virusului SARS-CoV-2, indică necesitatea menținerii unui răspuns amplificat la situația epidemiologică, determinată de răspândirea noului coronavirus, reieșind din evoluția la nivel raional a situației epidemiologice până la data de 27 noiembrie 2020, luând in considerare, în mod special, creșterea numărului de persoane infectate la nivel teritorial, precum și creșterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, implementarea deficitară a măsurilor de prevenire, interacțiunea intensa și mobilitatea persoanelor, luând în considerare că este stabilit nivelul de alertă ”Cod Roșu”, stipulat prin Hotărârea CNESP nr. 35 din 27 noiembrie 2020, Comisia raională extraordinară de sănătate publică constată că situația epidemiologică pe întreg teritoriul raionului se agravează și este alarmantă.

În scopul sporirii măsurilor aplicate de prevenire și control al infecției COVID-19, Comisia raională extraordinară de sănătate publică

                      HOTĂRĂȘTE: 

   1.Se declara starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul raionului Ștefan-Vodă  pe perioada 01 decembrie 2020 — 15 ianuarie 2021.

    2.Se menține mecanismul de gestionare a situației epidemiologice în conformitate cu Planu1 de  pregătire și răspuns la infecția cu  Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publica nr. 30 din 11 septembrie 2020.

   3.Se stabilesc măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, aplicabile la nivel raional, conform anexei.

   4.Se interzice, începând cu data de 01 decembrie 2020, activitatea cluburilor de noapte, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).

   5.Se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de alimentație publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor) în intervalul orelor 22.00 – 07.00.

   6.Se interzice organizarea și desfășurarea  conferințelor științifice, competițiilor sportive, olimpiadelor, cu prezența fizică a persoanelor.

   7.Se interzice desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta cinematografelor, caselor de cultură.

   8.Se dispune conducătorilor instituțiilor publice și private stabilirea unui regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității  instituției și a personalului activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, sa fie asigurată munca la distanță.

   9.Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.

   10.Hotărîrile Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică  sunt executorii pentru autoritățile administrației publice locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.

   11.Se recomandă  reprezentanților mass-media să informeze publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.

   12.Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constitute pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională si/sau penală a persoanelor vinovate.

13.Prezenta hotărâre intră în vigoare la 01 decembrie 2020 și se publică pe pagina oficială a Consiliului raional.

Vasile MAXIM,

președinte al Comisiei

Valeriu BOIAN,

vicepreședinte al Comisiei

Viorica Dimitrenco,

secretar al Comisiei

 

 

Anexă

 la Hotărârea nr. 20  din 01.12.2020

a  Comisiei raionale extraordinare

 de  sănătate publică

Măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel raional 

 1. Măsuri restrictive generale:
  • Interzicerea aflării î n locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje ), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru este obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.
  • Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani,  î n  afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția:

(i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată  la distanță, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistentă medicală, ce nu poate fi amânată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amânate.

 • Interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de agrement.
 1. Autoritățile administrației publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în r-ul Ștefan-Vodă, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii raionului și alte persoane fizice aflate pe teritoriul raionului vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID—19:
  • respectarea distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau in cazul regulilor de transportare a persoanelor î n  transportul public;
  • respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
  • respectarea regulilor de igienă respiratorie;
  • respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv;
  • respectarea de către persoanele fizice si juridice care se află în teritoriile sau instituțiile în regim de carantină a măsurilor impuse de autorități;
  • monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;
  • purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice (de uz comun) deschise și închise, in special in transportul Masca trebuie să acopere gura și nasul.

2.8 a îngrădi cu ajutorul bandei de avertizare toate terenurile de joacă pentru copiii;

2.9. de instalat panouri informative în spații publice (primării, stații auto magazine și etc.) cu plasarea informației privind situați epidemiologică prin COVID-19, purtarea obligatoriu a măștilor de protecție în toate spațiile publice închise și deschise, transport public și etc…

2.10 se sistează activitatea grădiniței de copiii din s. Purcari (începând cu 01 decembrie până la 13 decembrie 2020), cu desfășurarea procesului educațional la distanță.

 1. Conducătorii instituțiilor medico—sanitare publice și private vor asigura următoarele măsuri de prevenire si control a infecției COVID—19:
  • realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele normative in vigoare;
  • organizarea accesului fluidizat a1 vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/prestatorului;
  • efectuarea triajului si monitorizarea zilnică la COVD-19 a1 pacientului/beneficiarului/însoțitorului;
 • organizarea si efectuarea triajului zilnic a1 personalului angajat, la începutul turei de lucru;
 • asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere;
 • monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;
 • asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor și organizarea măsurilor de curățare si dezinfecție;
 • organizarea instruirii personalului  la locul de munca privind masurile de prevenire, control si combatere a infecției cu COVID—19;
 • reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanta (în baza evaluării condițiilor de activitate a instituției/prestatorului, grupurilor de risc si a condițiilor familiale ale angajatului: comorbidități, vârsta, copii minori, persoane la îngrijire;
 • organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Anexei 2 la Hotărârea nr. 17 din 23 iunie 2020 a CNESP.
 1. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de transport rutier de persoane în trafic local, municipal/raiona1/internațional, cât și activitățile conexe (gări auto, stații de testare auto ,) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire si control a infecției COVID — 19:
  • asigurarea protecției personalului care efectuează transport rutier și activități conexe, prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe); (iii) triajul zilnic a1 personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății);
  • ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, după necesitate în orele de vârf;
  • automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;
  • limitarea numărului de persoane în transportul rutier în trafic raional si internațional— proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic local si municipal in limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;
  • purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru conducătorii auto, taxatori și pasageri, pe parcursul călătoriei;
  • respectarea măsurilor de curățare, dezinfectare a suprafețelor din autogări și mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar și după fiecare rută/cursă efectuată la stația terminus;
  • verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier de persoane în trafic internațional, care nu trebuie sa depășească 37° grade
 1. Suplimentar prevederilor punctului 2, unitățile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:
  • distanța sociala de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior;
  • triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;
  • monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de muncă;
  • asigurarea personalului cu echipamente de protecție;
  • asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;
  • efectuarea obligatorie a termometriei la intrare în unitatea comercială a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului;
  • accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;
  • prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor și asigurarea regimului de curățare umeda de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
  • aerisirea frecventă a spațiului, iar in caz de posibilitate — aerisirea permanenta“.
 1. Instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenței medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (asigurate/neasigurate).
 1. Măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova prin PTF Tudora, Palanca:
 • Ministerul Sănătății, Muncii si Protecției Sociale va stabili lista țărilor cu risc epidemiologic sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roșii și verzi. Lista țărilor, clasificate în zone roșii și verzi, se va actualiza o data la 14 zile, în ziua de vineri și va întra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.
 • Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, Tudora, Palanca a cetățenilor străini și apatrizilor care vin din țările clasificate ca zona verde.
 • Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova (PTF Tudora, Palanca) și vin din țările clasificate ca zona verde, nu vor completa Fișa epidemiologică și nu vor fi obligați de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) În cazul când punctul de pornire este situat intr-o țara clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei a fost tranzitată țara clasificată ca zonă roșie, atunci persoana este considerată ca venit din zona roșie, completează fișa epidemiologică și este obligată să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.
 • Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat (Tudora, Palanca), a cetățenilor străini si apatrizilor care vin din țările clasificate ca zona roșie cu următoarele excepții:
  • membri de familie ai cetățenilor RM;
  • persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
  • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația si/sau contractul încheiat cu o persoana juridica rezidentă în Republica Moldova;
  • elevii/studenții, care urmează să susțină examene, care merg la studii în unități/instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal;
  • membrii familiilor cetățenilor străini care au permis de ședere în Republica Moldova, inclusiv Ștefan-Vodă;
  • cetățeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova, inclusiv Ștefan-Vodă;
  • posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale și speciale și altele asimilate acestora, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice și consulare și organizațiilor/misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova și/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
  • persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General a1 Poliției de Frontieră;
  • persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
  • lucrătorii transfrontalieri care întra în regim de mic trafic in Republica Moldova din Ucraina, care fac dovadă raporturilor contractuale cu agenți economici din Republica Moldova, inclusiv Ștefan-Vodă;
  • conducătorii auto si personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor și ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune;
 • Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova prin PTF Tudora, Palanca și vin direct sau în tranzit, din țări clasificate ca zonă roșie, vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile
 • Excepție de la prevederile subpunctului 7.5., se stabilește pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:
  • conducători auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune inclusiv locul conducătorului;
  • persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul;
  • elevii/studenții, care urmează să susțină examene, care merg la studii în unități/instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor Excepția se aplică și  pentru  reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal;
  • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viza, permis de ședere sau un alt document confirmativ;
  • persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional și la revenire în țara prezintă confirmarea delegării în străinătate;
  • lucrătorii transfrontalieri care întra în Republica Moldova din Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovadă raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi;
  • posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale și speciale și altele asimilate acestora;
  • persoane în tranzit;
 1. Se admite organizarea întrunirilor in masa cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidența epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresa e-mail, adresa de domiciliu). Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.
 1. Se admite, organizarea întrunirilor/reunirilor în grup, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publica și a Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19.
 1. Se admite organizarea și desfășurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, in unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19 la desfășurarea evenimentelor festive în unitățile de a1imentație publică.
 1. Instrucțiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfășurare a activității în contextul epidemiologic COVID-19, aprobate prin Cotăririle Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică 11-13, nr. 14, nr. 16 — 17, nr. 21, nr. 23, nr. 26, nr. 29, nr. 31 cu modificările ulterioare, se aplică în continuare.
 2. Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta