Noutăți

Grupurile de lucru în acțiune pentru planificarea strategică

Abordarea europeană a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ștefan Vodă, având în vedere posibilităţile de finanţare care parvin din spaţiul european, ar putea să creeze premise impunătoare de atragere a investitorilor, în condiţia în care valorile noastre vor avea tangenţă cu viziunile lor. În cadrul documentului strategic au fost delimitate 8 axe majore: transport, mediu, cultură şi educaţie, social şi sănătate, economie, dezvoltare rurală şi turism, capacitatea administrativă și cooperare teritorială şi câte un grup de lucru care să formuleze, să descrie şi să găsească câte o soluţie pentru 10 probleme din fiecare dintre domeniile prioritizate. După prezentarea proiectului Strategiei, au început ședințele membrilor grupurilor de lucru, specialiști în domeniile respective, pentru studierea amănunțită a obiectivelor, programelor și proiectelor formulate în cadrul axelor pe domenii. Au fost desfăşurate întruniri ale grupurilor de lucru în domeniile transport, mediu, cultură și educație, social și sănătate, economie, celelalte axe urmând să fie studiate în timpul apropiat. Există propuneri pentru racordarea mai exactă a conținutului strategiei cu realitatea și viziunile actorilor locali responsabili ulterior de realizarea obiectivelor specificate în Planul de acțiuni.

În contextul elaborării şi aprobării programului strategic care să fie viabil şi să servească drept un plan de acţiuni pe o perioadă de 5 ani, vorbim despre principiul parteneriatului şi al dezvoltării unei reţele instituţionale, cu implicarea unui număr mare de actori publici şi privaţi care să susţină implementarea programului. Cert este că programarea nu înseamnă doar planificare financiară multianuală, dar şi aplicarea principiului parteneriatului, monitorizare şi evaluare.

Adelina BARBĂNEAGRĂ, șef interimar,

direcția economie și atragerea investițiilorDSC00005