Noutăți

Granturi post-investiționale în baza proiectului MAC-P

Recent, direcția agricultură și alimentație al Consiliului Raional a organizat un seminar pentru agenții economici din agricultură. Tema seminarului a fost actuală – granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor” în baza proiectului MAC-P. Proiectul Băncii Mondiale „Agricultura Competitivă în Moldova” de comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură lansează cel de-al 7-lea apel al Programului de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor”.

Deși au fost invitați 63 de agenți economici și producători agricoli din raionul nostru, care aplică practici și tehnologii moderne în agricultura, au participat  doar 23 de agenți economici care au fost interesați să creeze grupuri de producători pentru a participa la programul de granturi. Reprezentanții al programului MAC-P au informat pe producătorii agricoli de principiile și modurile de obținere a granturilor, au dat răspunsuri la întrebări și au oferit consultații.

În cadrul acestui program, grupurile de producători (GdP) constituite din cel puțin 5 membri (persoane juridice și/sau persoane fizice) cu activitate individuală de cel puțin 3 ani în sectorul horticol pot beneficia de suport financiar nerambursabil de până la 350 mii dolari SUA, dar nu mai mult de 50% din costurile eligibile. Totodată, grupurile de producători, anterior finanţate în cadrul MAC-P, vor fi eligibile pentru accesarea granturilor suplimentare până la plafonul de 350 000 dolari SUA.

Pentru a participa la programul de granturi, grupurile de producători trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

*Să fie înregistrate, să activeze și să realizeze investiția pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova;

*Să nu se afle în proces de insolvabilitate, restructurare, reorganizare sau lichidare;

*GdP trebuie să fie constituite din cel puțin 5 membri (persoane fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător și/sau juridice);

*Fiecare membru va deține cel mult 20% din voturi la adunarea generală;

 *Bunul imobil şi sau terenurile pe care se efectuează investiţia se află în proprietatea Grupului de Producători;

*Grupul își va asuma obligaţia/responsabilitatea de a nu înstrăina şi/transmite în folosinţă sub nici o formă investiţia conform planului de afaceri;

*Grupul se obligă să nu caseze, defrişeze sau să menţină plantaţiile multianuale în stare fitosanitară necorespunzătoare tehnologiei de producere. De asemenea, Grupul se obligă să respecte criteriile de eligibilitate stabilite în Manualul de alocare a granturilor;

*Să prezinte dovada vânzărilor și/sau procurărilor de bunuri, lucrări, servicii pentru ultimele 6 luni consecutive: Grupurile de producători din sectorul horticol – minim 500 000 MDL.

Criteriile de eligibilitate pentru membrii fondatori:

*Activitate agricolă individuală în cadrul unui sub-sector de minim 3 ani;

*Deținerea în proprietate a bunului/bunurilor imobil(e) în care se efectuează investiția;

*Pentru sectorul horticol: pentru plantaţiile multianuale – termenul de arendă/comodat va fi de cel puţin 15 ani, calculat începând cu anul 2016 și minimum 5 ha per membru al Grupului de producători.

*Nici unul dintre membri nu va deține mai mult de 50% din totalul suprafețelor plantațiilor multianuale ale grupului de producători;

*Pentru exploatațiile agricole de arbuști fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, mure, căpşun – termenul de arendă/comodat va fi de cel puţin 5 ani, calculat începând cu anul 2016 și minimum 0,5 ha per membru al Grupului de producători.

*Nici unul dintre membri nu va deține mai mult de 50% din totalul suprafețelor plantațiilor multianuale ale grupului de producători;

Pentru plantaţiile anuale – termenul de arendă/comodat va fi de cel puţin 5 ani, calculat începând cu anul 2016 și minimum 1 ha per membru al Grupului de producători;

Nici unul dintre membri nu va deține mai mult de 50% din totalul suprafețelor plantațiilor anuale ale grupului de producători.

Tipuri de investiții eligibile pentru sector horticol:

Case de ambalare și frigidere de păstrare a produselor horticole, inclusiv:

Arhitectura;

Structura metalică de rezistență;

Pardoseală elicopterizată frigorifică;

Utilaj și echipament frigorific pentru pre răcire/răcire, menținere a regimurilor de temperatură, umiditate şi atmosferă controlată (CO2 sau SO2);

Instalații electrice;

Utilaje și echipamente tehnologice pentru spațiile de expediție, recepție, spălare, sortare și ambalare;

Utilaje și echipamente tehnologice utilizate în complex sau separat pentru procesarea sau prelucrarea primară, inclusiv:

Utilaje de producere a sucurilor sau concentratului de suc din fructe, struguri și legume;

Utilaj și echipament pentru procesarea și prelucrarea primară/finită a fructelor de culturi nucifere (nuci, alune, migdale);

Utilaj și echipament pentru procesarea și prelucrarea primară / finită a cartofului;

Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru uscarea fructelor, strugurilor și legumelor;

Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru congelarea fructelor, strugurilor, legumelor și cartofilor.