Noutăți Propuneri de proiecte

Granturi pentru proiecte mici în domeniul managementului integrat al resurselor de apă

Agenția „Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).

Obiectivele Programului: susținerea ONG-urilor din Republica Moldova în soluționarea problemelor legate de managementul apei și al bazinelor hidrografice, dezvoltarea/creșterea capacităților din domeniul managementului apei, elaborarea unor soluții inovative pentru rezolvarea problemelor ecologice legate de apă și favorizarea unei bune colaborări între ONG-uri și alți actori interesați.

Vor fi susținute proiecte mici, inovatoare, limitate în timp, care își propun, în mod direct sau indirect, să promoveze managementul integrat al resurselor de apă și implementarea Planurilor de management al bazinelor hidrografice Dunărea-Prut și Marea Neagră, și Nistru, în special una sau mai multe inițiative care se axează pe creșterea capacitaților în domeniul managementului apelor.

Solicitanți eligibili:  ONG-urile (sau asociații de ONG-uri) înregistrat(e) oficial în Republica Moldova. ONG-urile și/sau asociații de ONG-uri pot înainta conceptul de proiect și ulterior propunerea de proiect, în cazul în care conceptul de proiect va fi acceptat de Comisia de Evaluare, dar nu mai mult decât un singur proiect separat sau în asociere.

Valoarea financiară  a unui proiect poate fi între 2000 EURO și 25000 EURO sau echivalentul acestor sume. În cazuri aparte (de ex., consorțiu de ONG-uri pentru implementarea proiectelor mai mari sau proiectelor mici structurale) ar putea fi examinată posibilitatea finanțării proiectelor cu o valoare mai mare, de până la 50000 EURO (sau echivalentul acestei sume). Perioada de implementare a proiectelor nu va depăși 12 luni, în cazuri excepționale – max. 18 luni.

Tematicele propunerilor de proiect eligibile finanțării sunt: (1) Elaborarea și realizarea campaniei de informare și de conștientizare în domeniul managementului integrat al resurselor de apă(2) Proiecte pilot, proiecte mici structurale sau instituționale în domeniul managementului integrat al resurselor de apă(3) Suport metodologic în managementul apelor la nivel local și sub-bazinal.

ONG-urile cointeresate de finanţare în cadrul Programului de Suport (granturi) vor întreprinde următorii paşi:

Modul de aplicare: Conceptul de proiect împreună cu o scrisoare de solicitare a finanțării vor fi expediate prin poșta electronică (in format PDF) la adresa e-mail: agentia_am@apele.gov.md până la data limită anunțată și vor fi examinate în ordinea „primul venit primul servit”. Termenul limită de prezentare a conceptelor de proiecte este 15 noiembrie 2017, orele 17-00.

Solicitanții, ale căror concepte de proiect vor fi preselectate, vor fi invitați prin e-mail pentru a pregăti și prezenta dosarul complet al Propunerii de proiect conform instrucțiunilor din Ghid.

Calendarul preliminar evaluării și selectării propunerilor de proiecte

Acțiunea Data-limită
A.      Lansarea Programului de Suport (granturi) 1 noiembrie 2017
B.      Prezentarea Conceptelor de proiecte 15 noiembrie 2017
C.      Anunțarea rezultatelor evaluării Conceptelor de proiecte și invitarea ONG-urile preselectate pentru prezentarea Propunerilor de proiecte 1 decembrie  2017
D.      Prezentarea Propunerilor de proiecte 26 decembrie 2017
E.       Anunțarea rezultatelor evaluării Propunerilor de proiecte                    31 ianuarie 2018

Documentele necesare pentru aplicare precum și ghidul solicitantului de finanțare le puteți descărca accesând linkurile de mai jos:

IFPS_Ghid_Program_de_Suport_granturi_ONG_Oct-25_2017.pdf    Anexa_1_Formular_Conceptului_de_proiect_Oct_25_2017.docx Anexa_2_Formular_Propunere_de_proiect_Oct_25_2017.doc Anexa_3_Model_Budget_Oct_25_2017.xls

Informații detailate referitor la apel puteți abține accesând următorul link:  http://www.apelemoldovei.gov.md/libview.php?l=ro&idc=108&id=969