Anunțuri Noutăți

Granturi pentru absolvenții Școlii de Vară Youth Activation Camp

 Serviciul Integrare europeană și investiții anunță că a fost dat start MicroProgramului de Granturi destinat absolvenților Școlii de Vară Youth Activation Camp, finanțat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova al Republicii Moldova, în cadrul Programului de granturi pentru organizațiile de tineret 2021, prin intermediul proiectului “Youth activation program” implementat de către Asociația Internațională a Tinerilor, în parteneriat cu Echipa de Voluntari OameniiV Ștefan Vodă, cu suportul financiar al Consiliul Raional Ștefan Vodă.
Criteriile de eligibilitate:
1) Dețin procesul–verbal de constituire a grupului de inițiativă;
2) Vîrsta membrilor grupului de inițiativă este cuprinsă între 14 și 35 ani;
3) Sunt formate din minimum 3 persoane, dintre care minim unul este absolvent al Școlii de Vară de Democrație, Leadership și Educație Civică „Youth Activation Camp”
4) Tinerii nu sunt angajați ai autorităților publice, centrelor de tineret și instituțiilor de lucru cu tinerii;
Documentaţia solicitanţilor va conţine actele prevăzute mai jos:
a) Formularul de solicitare a finanţării, conform anexei nr.1;
b) Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr.2;
c) CV -ul membrilor Grupului de inițiativă.
d) Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr.3;
e) Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi(minim 500 lei):
– Scrisori de intenție din partea terţilor;
– Contracte de sponsorizare;
f) Dovada colaborării cu autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, sectorul privat;
g) Alte documente considerate relevante.
În funcție de prioritățile stabilite, proiecte eligibile pot fi: campanii, cursuri, concursuri, târguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminarii, traininguri, instruiri, mese rotunde, expoziții sau achiziții de carte, amenajare zone de agrement pentru tineri, toate trebuie să promoveze Democrația, Voluntariatul, Activismul Civic sau calitățile de Leadership la Tineri.
Cererea de proiect împreună cu toate anexele, trebuie să depuneți până la 25.08.2021, ora 12.00.
Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune, online la adresa omuletiiv@gmail.com sau în fomat fizic la str. 31 august 1989, bir 5, or, Ștefan Vodă, MD-4201, Echipa de Voluntari OameniiV Ștefan Vodă.

Sursa: Asociația Internațională a Tinerilor

REGULAMENTUL-GRANT

Buget_proiect