Noutăți Propuneri de proiecte

Granturi APM pentru dezvoltarea lanțurilor valorice a fructelor, strugurilor de masă și pomușoarelor

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un apel de cereri de grant pentru a stabili și a extinde parteneriate private în cadrul cărora să aibă loc transferuri de tehnologii pentru dezvoltarea lanțurilor valorice a fructelor, strugurilor de masă și/ sau pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure), ca în cele din urmă să abordeze oportunitățile și provocările sectorului.

 • Data lansării: 01 aprilie 2019
 • Data încheierii: 01 mai 2019
 • Data atelierului de pre-aplicare: 09 aprilie 2019, ora 11:00

Proiectul USAID/APM solicită propuneri de activități din partea organizațiilor locale, asociațiilor sectoriale, cooperativelor sau grupurile de producători, furnizorilor de tehnologii, prestatorilor de servicii, instituțiilor educaționale, serviciilor de extensiune, organizațiilor neguvernamentale și companiilor private care vor duce la crearea și/ sau dezvoltarea parteneriatelor pentru accelerarea transferului de tehnologii în lanțurile valorice a fructelor, strugurilor de masă și pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure), întru abordarea provocărilor și oportunităților comune, în special îmbunătățirea producerii și manipulării post-recoltare, pentru extinderea vânzărilor pe plan național și internațional. Activitățile propuse trebuie să fie orientate spre piață, viabile, scalabile și capabile să avanseze schimbarea pe întregul lanț sau sector, fără însă a încuraja oferirea suportului financiar unui singur beneficiar.

Activitățile potențiale ilustrative includ, dar nu se limitează la:

 • Înființarea terenurilor demonstrative de producție și post-recoltare pentru a demonstra practici și tehnologii inovatoare;
 • Implicarea experților locali și internaționali în proiectarea, implementarea și monitorizarea parcelelor demonstrative;
 • Inițiative educaționale:
  • Organizarea sesiunilor de instruire, ateliere, zile de câmp și conferințe, pentru a partaja experiența acumulată;
  • Cursuri intensive de sporire a capacității consultanților locali și serviciilor de extensiune, inclusiv prin implicarea experților internaționali și vizitelor de studii internaționale, în special în domeniul tehnologiilor intensive de producere recent introduse în țară, precum producerea strugurilor de masă în sistem Tendone/Pergola sau Gable;
  • Inițiative pentru femeile și tinerii din lanțurile valorice vizate. Organizarea evenimentelor de instruire și/sau educaționale pentru femeile și tinerii din sector sau care doresc să inițieze o afacere relevantă. Inițiative privind stagii educaționale, sau activități de mentorat pentru start-up;
 • Dezvoltarea mijloacelor și instrumentelor de comunicare (ziare, reviste, articole etc.). Campanii sau evenimente de promovare a antreprenoriatului sau investițiilor în lanțurile valorice vizate;
 • Alte idei de parteneriat pentru a aborda provocările sectoriale și pentru a demonstra soluții părților interesate din sector.

         Totodată, Proiectul USAID/APM pune la dispoziția parteneriatelor și încurajează potențialii solicitanți de grant să includă activități în baza loturilor demonstrative fondate cu suportul proiectului.

         În cadrul acestui apel de granturi se anticipează acordarea a până la 3 900 000 MDL total pentru această activitate cu fiecare atribuire de grant individuală în intervalul de la 300 000  MDL la 900 000  MDL pentru fiecare beneficiar. Din suma totală a grantului, proiectul APM intenționează să acorde până la 1 365 000 MDL lanțului valoric de struguri de masă, până la 975 000 MDL lanțului valoric al pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure) și până la 1 560 000 lanțurilor valorice de mere și fructelor sâmburoase. Suma finală acordată va depinde de activitățile prezentate în cererea de solicitare a grantului și de negocierea finală, și poate fi mai mică sau mai mare decât suma specificată mai sus per beneficiar.

        Pentru clarificări și adresarea întrebărilor, proiectul va organiza pe 9 aprilie 2019 un atelier pre-aplicare la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova. Acest atelier va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicare. Solicitanții interesați sunt rugați să confirme participarea, expediind numele participantului, denumirea organizației și nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de 08 aprilie, 2019.

Pentru pachetul de aplicare COMPLET și anunțul integral accesați următorul link.