Noutăți

Gospodarii își confirmă statutul

Secerişul-2017 a trecut ecuatorul, recoltarea pornind spre faza ei finală. Iar la începutul săptămânii trecute, când a fost efectuat acest raid prin gospodării, care devine tradiţional, cu participarea dlui Nicolae Molozea, preşedintele raionului, dlui Alexandru Pavlicenco, vicepreşedinte al raionului, şi dlui Valeriu Osipov, şeful interimar al direcţiei agricultură şi alimentaţie a Consiliului raional, campania de recoltare a primei grupe îşi lua turaţii mărite. Scopul acestor vizite pe teren a conducerii raionului este să se informeze acolo, în câmp, care este starea reală a lucrurilor, ce probleme întâlnesc conducătorii, specialiştii şi lucrătorii gospodăriilor şi cu ce ar putea conducerea să-i ajute, căci de informaţii operative privind recoltarea curentă dispune direcţia agricultură şi alimentaţie.

Prima întâlnire avu loc la societatea cu răspundere limitată (SRL) „Bebei-Prim”, mai bine-zis pe lanul de grâu de circa 230 ha, ce se află pe partea dreaptă a drumului ce duce din Ştefan-Vodă spre Ştefăneşti. Acolo conducerea raionului era aşteptată de directorul societăţii, dl Vladimir Malachi, care fără să piardă timpul informă despre faptul că anul acesta culturile din prima grupă ocupă circa 2200 ha, dintre care peste 1700 ha de grâu, circa 400 ha de orz şi 77 ha de mazăre. Până la acel moment, spunea directorul societăţii, se recoltaseră în medie câte 34 de chintale de orz la hectar (q/ha), iar grâul – între 32-35 q, deşi pe unele sectoare recolta era mai înaltă.

Dl N. Molozea întrebă directorul dacă nu sunt deranjaţi acum de controale excesive pentru această perioadă, dar şi dacă au fost colaboratorii secţiei situaţii excepţionale (SSE), cerinţele cărora la etapa actuală sunt obligatorii. Dl V. Malachi informă că au fost în gospodărie colaboratorii SSE, iar cerinţele lor sunt executate întocmai: la marginea lanului există o brazdă arată de mărime regulamentară, marginile lanurilor au fost cosite, există maşina de serviciu, o cisternă cu apă de şapte tone, un plug. Conducerea raionului avea să se convingă de asta, vizitând un sector aflat în răspunderea experimentatului agronom, dl Constantin Corobceanu, care a consacrat creşterii pâinii aproape patru decenii şi jumătate.

Apoi conducerea raionului şi dl V. Malachi se deplasă pe făţarea gospodăriei. Întrebat de problemele existente, tânărul conducător V. Malachi avu să demonstreze nu doar o bună stăpânire a situaţiei, dar şi viziune de perspectivă. Astfel, directorul vorbi conducerii despre o problemă ce influenţează nu în sensul bun ritmul recoltării – despre deconectările de energie electrică.

Şi aici veni cu explicaţii dl N. Molozea:

–Noi am cerut să fiţi numaidecât informaţi din timp despre deconectări, iar după ce dl V. Malachi confirmă acest lucru, preşedintele raionului continuă. Trebuie de spus că infrastructura acestei sfere din raion nu face faţă necesităţilor agenţilor economici şi populaţiei raionului în energie electrică. La insistenţa noastră „Union Fenosa” a investit în baza materială a sa din raion în anul trecut 7 mln. lei, iar anul acesta vor fi îndreptate în acest scop încă 12 mln. lei. Aşa că situaţia se va schimba vizibil. Eu ştiu că voi, conducătorii, cu toate greutăţile, ştiţi să manevraţi, să ieşiţi din situaţie. N-a mai rămas mult şi situaţia se va schimba.

Apoi dl Vladimir Malachi se adresă cu o altă solicitare către dnii N. Molozea şi A. Pavlicenco, dar asta după ce le-a demonstrat fabrica de vin a societăţii, aflată în stare de construcţie. Dl V. Malachi spunea că intenţionează să construiască alături de fabrică un hotel, o zonă cu destinaţie turistică şi a întrebat dacă poate fi ajutat parţial la îmbunătăţirea calităţii unei porţiuni de drum de circa 1,5 km ce duce spre făţare şi fabrică. Dl A. Pavlicenco menţionă că există câteva posibilităţi de finanţare din partea statului pentru astfel de obiecte, unele acoperind până la 50 de procente din cheltuieli, şi a promis să se implice în modul cel mai serios. Tot atunci s-a convenit la o întâlnire pe acest subiect în timpul cel mai apropiat al dlor A. Pavlicenco şi V. Osipov cu dl V. Malachi.

A susţinut din plin această idee şi dl N. Molozea.

–Este o intenţie foarte bună, dle Malachi, zise preşedintele raionului. Noi vom analiza situaţia pentru a fi construit un drum calitativ pe direcţia Ştefăneşti. Cred că vor fi găsite posibilităţi să fie realizată rugămintea Dvs. Pentru că astfel, alături de zona Purcari şi „Et Cetera” de la Crocmaz, s-ar mai adăuga un punct de atracţie turistică aici, la Volintiri. Iar noi trebuie să lărgim reţeaua turistică din raion. Aceasta este calea ce va face atractiv raionul şi va aduce noi venituri.

Lângă făţarea SRL „Focaro-Agro” din s. Copceac conducerea raionului era aşteptată de directorul societăţii, dl Valeriu Belotcaci, unul dintre cei mai eficienţi conducători din ramură din raion, cu gândire şi viziuni economice moderne. Dl V. Belotcaci aduse la cunoştinţă că la acea zi recoltarea grâului nu începuse încă, iar orzul de toamnă a dat o recoltă de 55 q pe 400 ha, cel de primăvară – câte 50 q pe 81 ha. În ziua vizitei, pe 11 iulie, a început recoltarea rapiţei pe 108 ha.

Dl V. Belotcaci hotărî să arate conducerii raionului altceva – ceea ce nu mai are, deocamdată, analog în raion. Vorba e că deja al doilea an SRL „Focaro-Agro” are contract cu firma moldo-olandeză „Prograin Organic” de a produce în sistem ecologic pe trei sectoare alăturate 129 ha de mazăre, 127 ha de grâu şi 113 ha de floarea-soarelui. Este ceea ce se caută şi se preţuieşte acum cel mai mult în lume – producţia ecologică. Programul e în derulare al doilea an – aşa-s cerinţele, controalele fiind riguroase. Sistemul este benefic pentru sol, ape freatice, aerul atmosferic, căci în cadrul acestui sistem nu se folosesc erbicide şi altele. Experimentatul Serghei Ciobanu, pe o combină modernă străină, efectua recoltarea şi în medie se obţineau câte 25 q/ha de mazăre ecologică – adică cu 3-5 chintale mai puţin decât pe celelalte 211 ha cultivate cu tehnologie tradiţională. Dar după ce vor fi făcute toate calculele, spuneau cu încredere dl V. Belotcaci şi dl Valentin Caracaş, agronomul-şef al gospodăriei, venitul de la mazărea ecologică va fi indiscutabil superior. De exemplu, în 2016 doar trei gospodării din Moldova au produs floarea-soarelui conform sistemului ecologic, iar producţia lor a fost procurată cu 10,5 lei pentru un kilogram, pe când cea cu tehnologie tradiţională – cu 6 lei.

Şi dl N. Molozea, şi dl A. Pavlicenco au fost foarte atenţi la informaţia pusă la dispoziţie şi au subliniat că după ce vor fi făcute bilanţurile financiare, examinate efectele pozitive generale, trebuie ca această experienţă avansată a celor de la „Focaro-Agro” să fie preluată şi de alte gospodării.

Următoarea oprire avu loc nu departe de s. Alava, pe câmpurile SRL „Golnic-Prim”, unde se afla şi conducătorul societăţii, dl Nicolae Golinschi. Pe acest frumos câmp, cu grâu înalt cu spicul plin recoltarea era în toi. Doi combineri, de la care am auzit doar prenumele lor – dnii Iurie şi Mihai, înalt preţuiţi de dl N. Golinschi, îi dădeau zor pe o combină modernă, iar rezultatele preliminare arătau mult peste 40 q/ha. Apropo, au fost recoltate şi sectoare cu 50 şi chiar 60 q/ha, dar au fost şi cu recoltă mai joasă.

În total SRL „Golnic-Prim” dispune de 1500 ha de terenuri agricole în cinci localităţi, dintre care 720 ha au fost însămânţate cu grâu, 640 ha – cu floarea-soarelui, 110 ha cu porumb, care arată foarte bine, iar de pe 30 ha de orz s-au recoltat câte 35 q/ha.

Şi dacă la Volintiri conducerea raionului s-a bucurat de buna organizare şi de ideile de perspectivă, la Copceac de experienţa de pionierat a producţiei ecologice, la SRL „Golnic-Prim” s-a vorbit despre un detaliu care se merită a fi preluat şi de alte gospodării. Dl N. Golinschi povestea că a procurat un dispozitiv de curăţare a producţiei, fabricat în Turcia, cu un preţ de 17 mii de euro, pe care l-a instalat pe teritoriul fostei fabrici de panificaţie din or. Ştefan-Vodă şi care curăţă perfect orice producţie – grâu, orz, floarea-soarelui, porumb etc. Într-o zi doi lucrători au curăţat 260 tone de grâu. La aceasta dl N. Molozea observă că un conducător de gospodărie i se jeluia că la curăţarea producţiei sunt o bună parte din lucrători. Întrebat dacă ar pute ajuta colegii săi, dl N. Golinschi a spus că asta ar fi posibil după ce va termina curăţarea producţiei lui, dar că opinia lui este ca mai bine conducătorii să procure asemenea curăţătorii, el angajându-se să ofere toate informaţiile necesare.

După vizitarea acestor trei societăţi, concluzia de moment a dlor Nicolae Molozea, Alexandru Pavlicenco şi Valeriu Osipov a fost că conducerea acestor gospodării s-a pregătit şi în acest an cu maximă responsabilitate şi profesionalism de secerişul-2017, iar unele observaţii, lacune au fost luate la control pentru a fi înlăturate sau soluţionate operativ.

Valeriu GAJU, ziarul „PRIER-info”