Noutăți

Gimnaziul Cioburciu are cea mai bună cantină din raion

17 ianuarie 2020 va rămâne în istoria contemporană a gimnaziului „M. Sîrghii” s. Cioburciu ca o dată remarcabilă, deoarece în această zi s-a produs un eveniment important pentru instituția de învățământ și întreaga localitate – a finalizat proiectul „Fortificarea sănătății elevilor prin optimizarea condițiilor sanitare în blocul alimentar al IP Gimnaziul „Mihai Sîrghi”. Acest proiect transfrontalier a fost finanţat din Programul activităţilor de reintegrare a ţării implementat în anul 2019. Costul total al proiectului este de 673.407 lei, suma alocată a constituit 658.407lei, 15.000 lei fiind contribuția gimnaziului.

În această zi de mare sărbătoare instituția a găzduit mulți oaspeți de rang național și raional datorită cărora visul de multe decenii a elevilor și a dascălilor lor a devenit o realitate frumoasă. E vorba de dnii Marin Bodrug, consilierul Secretarului general al Guvernului Republicii Moldova, Nicolae Afanas și Mihai Țurcan, reprezentanții Biroului Politici de Reintegrare, dl Vasile Maxim, președintele raionului, dl Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului pe probleme sociale, dna Raisa Burduja, șefa Direcției generale educație, dl Victor Sînchetru, liderul sindicatelor din ramura învățământului, dl dl Dumitru Wissotzky, fostul primar de Cioburciu, dl Constantin Gandrabur, conducător SRL „San Construct Grup”, dl Leonid Nicolau, actualul primar de Cioburciu, funcționarii publici din cadrul primăriei, pedagogi, părinții elevilor. Activitatea a avut loc în cantina renovată capital și dotată conform cerințelor de ultima oră în prezența beneficiarilor finali ai proiectului – elevilor claselor primare, 116 la număr.

Dna Aliona Teajco, director adjunct al gimnaziului și coordonator al proiectului, din numele colectivului de profesori și elevi, părinților și întregii comunități a adus sincere mulțumiri reprezentanților Guvernului RM, Biroului Politici de Reintegrare, Consiliului raional Ștefan Vodă, DGE, SRL „San Construct Grup”, conducător dl Constantin Gandrabur. Dna Teajco a accentuat aportul important al echipei de implementare care a avut sarcina de a monitoriza și  evalua calitatea lucrărilor, de a implica comunitatea și informa periodic despre succesele proiectului. Informațiile privind implementarea proiectului au fost analizate în cadrul ședințelor operative a grupului de lucru și aduse la cunoștință specialiștilor responsabili din cadrul Consiliului raional și a DGE. În procesul de implementare a proiectului au fost identificate lucrări adăugătoare, realizarea cărora a fost posibilă datorită colaborării eficiente dintre APL, echipa de implementare și antreprenor. Astfel, numai cu eforturi comune a fost posibilă realizarea acestui proiect cu impactul social-economic major, a punctat dna Teajco.

Dl Bodrug a dat o înaltă apreciere implicării s. Cioburciu în proiecte transfrontaliere (unica localitate din cele 4 din lunca Nistrului care a elaborat și prezentat spre finanțare 2 proiecte). Impactul acestui proiect va simți întreaga comunitate. Mai mult, rezolvarea acestei probleme va spori încrederea populației în APL și implicarea comunității în procesele decizionale, de monitorizare și prioritizare a problemelor existente și în procesul de implementare a proiectelor de schimbare a calității vieții în localitate.

Președintele raionului, dl Vasile Maxim, a rămas adânc impresionat de rezultatele obținute prin implementarea proiectului. Dl Maxim a îndemnat colectivul spre elaborarea altor proiecte întru beneficiu comun. Consiliul raional va susține, în măsura posibilităților, eforturile colectivului și APL de a schimba condițiile de activitate în instituție și localitate.

Emoții profunde de bucurie a trăit în această zi dl Pavel Moga, directorul gimnaziului, căruia nu-i venea a crede că condițiile nefavorabile în blocul alimentar au rămas doar în amintiri: temperaturile sub normă în perioada rece a anului din cauza sistemului de încălzire defect, lipsa unui sistem de încălzire al apei și spațiului amenajat cu chiuvete pentru spălarea vaselor conectat la sistemul de canalizare, spațiile prevăzute pentru prelucrarea alimentelor necorespunzătoare normelor în vigoare, suprafețele pereților deteriorate, sistemul  electric învechit, parametrii căruia nu corespundeau cerințelor utilajului nou etc. Directorul, la fel ca și alții vorbitori, a chemat copiii să păstreze cantina ca ochii din cap.

Dna Burduja a menționat că nicio instituție de învățământ din raion nu dispune la moment de așa cantină confortabilă și dotată tehnic ca a gimnaziului „M. Sîrghi”.

Dl Wissoțzsky și-a exprimat satisfacția sufletească: eforturile personale și a grupului de lucru, în primul rând, a dnei Aliona Teajco, s-au încununat cu succesul mult râvnit. Atragerea investițiilor prin proiecte poate schimba semnificativ calitatea vieții în localitate, și proiectul implementat este o dovadă elocventă, a conchis fostul primar.

De menționat, că oaspeții au venit „la casa (cantină) nouă” cu cadouri. Bucătarii s-au bucurat mult de mașina electrică de tocat carne oferită din partea Consiliului raional.

Elevii claselor primare au mulțumit adulților pentru grijă și crearea celor mai bune condiții pentru ei, recitind poezii despre copilărie, carte, sat natal, patrie.

În a doua parte a acestui eveniment dna Aliona Teajco a prezentat raportul cu privire la impactul social-economic a proiectului implementat asupra sănătății generației în creștere. În semn de profundă recunoștință au fost oferite Diplome de gratitudine și cadouri de preț celor care au contribuit la implementarea proiectului.

La finele evenimentului dl Bodrug a informat despre oportunitățile oferite de programul Biroului Politici de Integrare pentru anul 2020.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”