Noutăți

Gheorghe Ghidirim – medic și om de excepție

Renumitul chirurg Gheorghe Ghidirim – personalitate marcantă a culturii naţionale, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fost şef al Catedrei de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi” a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, preşedintele Ligii Medicilor din Republica Moldova, a fost omagiat, în data de 31 mai, de către comunitatea universitară, cea științifică și culturală, cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la naştere. La festivitate au participat reprezentanți ai Universității, ai Academiei de Științe a Moldovei (AŞM), ai Asociației Chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova, oameni de artă, oficiali, colegi, prieteni, discipoli și simpli admiratori ai octogenarului.

În semn de recunoștință profundă, stimă față de băștinașul nostru, făuritor al istoriei medicinii naționale, Cetățean de Onoare al raionului Ștefan Vodă, o delegație condusă de către dl Iurie Moiseev, președintele raionului, a participat la evenimentul festiv de omagiere, aducând-ui în dar dlui Ghidirim un buchet imens de flori și un cadou de preț. Tot raionul Ștefan Vodă se mândrește cu academicianul Gheorghe Ghidirim și-i mulțumește pentru ajutorul acordat locuitorilor raionului, pentru calitățile profesionale și omenești de excepție!

În ajunul Zilei profesionale a lucrătorului medical și farmacistului îi urăm dlui Gheorghe Ghidirim din partea Consiliului raional și tuturor locuitorilor raionului multă sănătate, realizări mărețe și noi succese în activitate, pace și fericire alături de cei dragi sufletului.