Noutăți

GEF (Programul de Granturi Mici al Facilităţii Globale de Mediu) anunţă concurs pentru selectarea propunerilor de proiecte

Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu oferă granturi organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate (ONG/CBO) din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu, în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă. Motto-ul SGP este “acțiunea comunității cu impact global!”.

Sunt eligibile pentru a aplica ONG-urile și OSC-urile

Obiectivele specifice ale programului:

  • îmbunătățirea gradului de conștientizare și înțelegere despre Programul de Granturi Mici al GEF, strategia acestuia și rezultatele;
  • schimb de experiență între ONG-uri/OSC-uri ce activează pentru abordarea problemelor globale de mediu pentru a facilita schimbul de experiență și replicare a bunelor practici;
  • promovarea și consolidarea parteneriatelor dintre părțile interesate, precum, ONG-uri/OSC-uri, organizațiile finanțatoare internaționale, autoritățile publice centrale și locale, comunitățile de business, și comunitățile locale.

Domeniile de interes ale programului:

 conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate;

  • agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei;
  • co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon;
  • coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale;
  • platforme de dialog politic și de planificare între OSC și Guvern;
  • promovarea incluziunii sociale: integrarea dimensiunii de gen; implicarea tinerilor;
  • dezvoltării capacităţilor.

 

Modul de aplicare:

Setul de documente poate fi prezentat personal în plic sigilat în Casa Națiunilor Unite, str. 31 August 1989, 131, Chișinău, MD-2012. În atenția: Registry Office/ GEF SGP UNOPS.

Propunerile de proiect transmise electronic vor fi adresate la tenders-Moldova@undp.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP,01/2017 (denumirea ONG-ului aplicant)”

Pentru mai multă informaţie, vă rugăm să consultaţi documentele anexate:

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 29 ianuarie 2017 

Informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm contactați pe Dna Inessa Galitchi, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, Moldova, prin e-mail: inessag@unops.org, sau la tel. (+373) 22 839-876.

 

 Întrebări și informații adiționale puteți solicita și de la specialiștii Direcției economie și atragerea investițiilor a Consiliului Raional Ștefan Vodă, la numerele de tel. 0242-2-30-29 Adelina Barbăneagră sau 0242-2-20-81 Sergiu Bulgari.