Noutăți Propuneri de proiecte

GEF anunță concurs de granturi pentru susținerea incluziunii sociale şi a platformelor de dialog Guvern-OSC

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF) invită ONG-urile şi OSC-urile să prezinte propuneri de proiecte pentru următoarele domenii tematice:

  • Promovarea incluziunii sociale:
  • integrarea dimensiunii de gen;
  • implicarea tinerilor;
  • platforme de dialog între OSC și Guvern.

Pot fi evidențiate următoarele obiective specifice:

  1. Îmbunătățirea gradului de conștientizare și înțelegere despre Programul de Granturi Mici al GEF, strategia acestuia și rezultatele;
  2. Schimbul de experiență între ONG-uri/OSC-uri ce activează pentru abordarea problemelor globale de mediu pentru a facilita schimbul de experiență și replicare a bunelor practici;
  3. Promovarea și consolidarea parteneriatelor dintre părțile interesate, precum, ONG-uri/OSC-uri, organizațiile finanțatoare internaționale, autoritățile publice centrale și locale, comunitățile de business, și comunitățile locale.

Buget: Mărimea grantului nu va fi mai mare de 50 000 Dolari SUA.

ONG-urile sunt solicitate să propună co-finanțare de 1:1. Nivelul de co-finanțare mai redus nu este un criteriu de descalificare pentru propuneri de proiecte competitive. ONG-urile vor fi încurajate să ridice nivelul de co-finanțare în perioada de implementare.

Pentru acest concurs sunt disponibile următoarele fonduri:

  • Promovarea incluziunii sociale: 59,500.00 USD.
  • Platforme de dialog între OSC și Guvern: 59,500.00 USD.

Procedura de aplicare:

Setul de documente poate fi prezentat pe suport de hârtie sau electronic.

Setul de documente pe suport de hârtie va fi prezentat personal în plic sigilat în Casa Națiunilor Unite, str. 31 August 1989, 131, Chișinău, MD-2012. În atenția: Registry Office/ GEF SGP UNOPS.

Propunerile de proiect transmise electronic vor fi adresate la:  tenders-Moldova@undp.org   , indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, GP/2018, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Propunerile vor fi marcate „GEF SGP, GP/2018, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 12 martie 2018, 17:00 (GMT +2).

Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm să-l contactați pe Dl Anatolie Rîşina, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, Moldova, prin e-mail: anatolier@unops.org, sau la tel. (+373) 22 839-876.

Pentru mai multă informaţie, vă rugăm să consultaţi documentele anexate.