Noutăți

Gala premiilor din domeniul culturii 2018

Sărbătoarea profesională „Ziua lucrătorului din domeniul culturii”, instituită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 24.12.2002, este marcată anual în a treia duminică a lunii mai. Această zi oferă o ocazie în plus de a conștientiza importanța valorilor culturale în contextul identității noastre naționale, păstrate și promovate continuu, grație oamenilor cu suflet mare dedați profesiei.

La 21 mai curent, direcția cultură, tineret, sport și turism a desfășurat, sub egida Consiliului raional, o festivitate solemnă – „Gala premiilor din domeniul culturii 2018”. În sala de activități ai școlii de arte „Maria Bieșu” s-au adunat conducătorii caselor și căminelor de cultură, regizorii și conducătorii artistici ai teatrelor, fanfarelor, ansamblelor muzicali și de dans, centrelor de artizanat, bibliotecilor publice. Cu alte cuvinte, rostite de pe scenă de către dna Maria Romanciuc, prezentatoarea festivității, specialist principal al DCTST, au fost prezenți la sărbătoare toți acei care sunt dintotdeauna receptivi și atenți la schimbările din societate, păstrând tot ce ne leagă de trecutul nostru ca neam și slujind cu dedicație la îmbunătățirea vieții spirituale în localitățile raionului, contribuind zi de zi la crearea și dezvoltarea în continuare a culturii naționale.

Au fost alături de sărbătoriți conducerea raionului în plina componență, șefii direcțiilor, serviciilor, primarii localităților care pe parcursul anului au fost alături și în activitățile culturale de tot genul desfășurate, în colaborare rodnică, cu mult succes. A venit și dna Olga Susarenco, consultant principal al direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicelor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, pentru a aduce omagiu binemeritat tuturor lucrătorilor din domeniul culturii din raionul Ștefan Vodă.

Cele mai alese cuvinte de felicitare, mulțumire și înaltă apreciere a activității slujitorilor culturii au rostit de pe scenă dna Valentina Uța, șefa DCTST, dl Iurie Moiseev, președintele raionului, dna Olga Susarenco, reprezentant MECC, dna Emilia Tincu, președintele consiliului ramural Ștefan Vodă al Federației sindicatului lucrătorilor din domeniul culturii.

În cadrul Galei premiilor din domeniul culturii au fost stabilite 10 nominalizări. Fiecare din cei nominalizați a fost decernat cu diplomă și cadou de preț. Rezultatele sunt următoare:

Cea mai reprezentativă Casă de cultură

Casa de cultură Ștefan Vodă

Casa de cultură Talmaza

Casa de cultură Volintiri

Cel mai bun și mai activ manager de Casă de Cultură

Tincu Emilia, casa de cultură Ștefan Vodă.

Cel mai creativ conducător artistic

Svetlana Agachi, casa de cultură Ștefan Vodă

Raisa Ceban, casa de cultură Copceac

Raisa Tudorica, casa de cultură Feștelița

Cel mai reprezentativ colectiv artistic cu titlu „Model”

Fanfara „Ciocârlia”, casa de cultură Ștefan Vodă, conducător Igor Dumitrașcu.

Teatrul dramatic „Arborii”, casa de cultură Palanca, regizor Vera Ghidirim

Ansamblul de fluierari „Doruleț”, casa de cultură Volintiri, conducător Constantin Toma

Fanfara „Slobozia Hanesei”, casa de cultură Slobozia, conducător  Victor Babici

Centrul de artizana„Țărăncuța”, s. Carahasani, conducător Galina  Marinescu.

Cel mai reprezentativ colectiv artistic de amatori (fără titlu) 

Teatrul de satiră și umor, casa de cultură Copceac, regizor Ludmila Lazarev

Ansamblu de bărbați „Hatmanii”, casa de cultură Carahasani, conducător Dorel Cociu.

Teatrul folcloric „Căluțul”, casa de cultură Crocmaz, conducător Ion Bondari

Cel mai tânăr și activ lucrător în cultură

Ceban Marina, căminul cultural Lazo.

Cel mai longeviv lucrător din cultură

Bezusenco Andrei, acompaniatorul formației folclorice „Datina”, s. Tudora.

Cea mai înaltă realizare culturală

Formația folclorică „Vatra Nistreană”, casa de  cultură Ștefan Vodă

Biblioteca Publică Ștefan Vodă

Biblioteca Publică Căplani

Primăria Feștelița

Primăria Căplani

Cel mai activ  parteneriat în domeniul culturii

IPLT „Ștefan Vodă”

Direcția regională „Est” a Poliției de frontieră Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” Ștefan Vodă

Cea mai frumoasă promovare prin activități culturale

Biblioteca Publică Brezoaia

Centrul de artizanat „Vasilisa”, casa de cultură Căplani

Centrul de artizanat „Arta pănușii”, casa de cultură Talmaza

Muzeul etnografic Crocmaz

Casa de cultură Tudora

Diplomă de Onoare a Consiliului raional Ştefan Vodă a fost decernată: Igor Dumitrașco, conducătorul fanfarei Ciocârlia, or.Ștefan –Vodă; Vera Ghidirim, regizorul teatrului Arborii, satul Palanca; Constantin Toma, conducătorul ansamblului de fluierași Doruleț,satul Volintiri; Galina Marinescu, conducătorul centrului de artizanat, satul Carahasani; Ludmila Lazarev, regizorul teatrului de satiră și umor, satul Copceac; Ion Pîslari, conducătorul teatrului folcloric, satul Crocmaz.

Diplomă de Onoare a Consiliului raional și cadou în semn de înaltă recunoştinţă pentru activitatea prodigioasă în domeniul culturii a fost decernată: Valentina Uța, șefa direcției cultură, tineret, sport și turism; Maria Romanciuc, specialist principal, direcția cultură, tineret, sport și turism; Dorel Cociu, regizor, Casa de Cultură Carahasani; Victor Babici, dirijorul fanfarei din s. Slobozia; Pavel Surdu, directorul Casei de Cultură din s. Talmaza; Valentina Surdu, conducătoarea ansamblului vocal „Muguraşii”; Gheorghe Puşcă, conducătorul artistic, Casa de Cultură Talmaza; Viorel Juravschi, acompaniator, grupul folcloric „Craii”; Ana Corceac, conducătorul centrului de artizanat din s. Talmaza; Radu Purcărean, acompaniator ansamblului vocal „Muguraşii”; Petru Cebotari, conducător artistic, Casa de Cultură din s. Feşteliţa; Manole Şeremet, director ajunct, Casa de cultură din s. Volintiri; Emilia Marlean, conducătorul  grupului folcloric Străbunii”; Antol Cadu, conducător-coregraf al ansamblului de dansuri populare „Izvoraş”.

Diplome din partea MECC a oferit dna Ana Susarenco, iar dna Emilia Tincu – diplome și cadouri de preț din partea sindecatelor.

Majoritatea celor prezenți în sală s-a bucurat de rara ocazie de a fi în postura de simpli spectatori, însă unii colegi au lucrat cu plăcere și în această zi de sărbătoare pentru a delecta colegii cu numere artistice: dna Svetlana Agachi cu o poezie, ansamblurile „Doruleț” și „Hatmanii”. Artiștii amatori de la casa de cultură Talmaza au pus ultimul „pas de cusutură” în canavaua sărbătorii cu faimosul cântec „Bucurați-vă, prieteni…”

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”