Noutăți

Gala Parteneriatului local de mediu la Ștefan Vodă

Comunitatea neguvernamentală activă în domeniul mediului și-a dat întâlnire la Ștefan Vodă, la Gala Parteneriatului local. Dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, a salutat prezența din numele președintelui raionului, urând succes evenimentului important.

Evenimentul a fost organizat la 25 mai 2018, de AO Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă, președinte  dna Tatiana Marin, în parteneriat cu Consiliul raional Ștefan Vodă, AO Biotica, AO EcoContact, AO Asociația de Dezvoltare a Turismului din Moldova, Direcția Cultură, Tineret și Sport Ștefan Vodă, primăria Palanca și proiectele de mediu ale PNUD Moldova. Gala Parteneriatului local s-a desfășurat în cadrul proiectelor „Cetățenie activă pentru o bună guvernare și dezvoltare locală”, susținut de Fondul National pentru Democrație (NED) și „Prin participare ne adaptăm la schimbările climatice și dezastrele naturale”, susținut de Programul de Granturi Mici al Facilităţii Globale de Mediu, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Gala Parteneriatului local a celebrat public realizările şi bunele practici de parteneriat între administrația publică locală și societatea civilă.

Astfel, dna Larisa Voloh, primar de Palanca, a vorbit despre bune practici participative în asigurarea parteneriatelor la nivel local, folosind slide-uri powerpoint ca suport ilustrativ. „Cetățenie activă pentru o buna guvernare și dezvoltare locală transparentă” a fost tema discursului dlui Nicolae Nastasi, expert mediu.

Dna Galina Iuraș, șef adjunct DGE, a vorbit la tema „Tânăra generație – actant important întru prevenirea riscurilor climatice și dezastre prin informare și educația ecologică”. Aici au fost menționați cu diplome și cadouri de preț învingătorii concursului raional de foto şi desen „Fotografiind şi desenând ne adaptăm la schimbările climatice”.

La acest for s-a produs un eveniment important pentru comunitatea noastră – prezentarea Ghidului turistic al raionului Ștefan Vodă, elaborat de dl Viorel Miron, consultant, Proiect UNDP/GEF. Dna Valentina Uța, șefa DCTST, a apreciat foarte înalt acest ghid și munca dlui Miron care a depus mult suflet în această lucrare menirea căreia este impulsionarea dezvoltării turismului, intern și extern, în raion.

Un alt ghid, „Habitate de specii rare din Soroca și Ștefan Vodă” a prezentat dna Laurenția Ungureanu, expert Proiect UNDP/GEF, Institutul de Zoologie al AȘM.

Consultant SE „Biotica”, dl Gabriel Mărgineanu a vorbit despre rezultatele proiectelor implementate: „Informarea populației în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, „Activități de asigurare a durabilității pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” și „Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”.

A urmat sesiunea de opinii, sugestii, cei prezenți apreciind impactul pozitiv al proiectelor implementate asupra mediului înconjurător.

Gala Parteneriatului local de mediu a finalizat cu ceremonia de înmânare a diplomelor, setului de cărți și panouri beneficiarilor proiectelor implementate.