Noutăți

Gala Inițiativelor Tinerilor

Un eveniment de anvergură a avut loc recent în restaurantul „Mărțișor”, – e vorba de organizat și desfășurat cu succes de către Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă. Au fost prezenți la activitate reprezentanți ai grupurilor de inițiativă din diferite localități ale raionului și mentorii lor, partenerii, dl Andrei Trubceac, Coordonator Programe la Fundația Est-Europeană, și oaspete de onoare – dl Nicolae Molozea, președintele raionului.

Pentru informare: Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă este un proiect implementat, deja mai mult de patru ani, de către Asociația de Dezvoltare Durabilă „Generația-Pro”, la baza căruia au stat obiectivele stipulate în Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2014-2020. Proiectul se realizează cu suportul grantului oferit de Fundația Est-Europeană, în cadrul programului susținut de Guvernul Suediei. Acest grant servește drept suport în organizarea acțiunilor de instruire tematică și implicare a tinerilor în diverse activități. În contextul proiectului a fost creat un grup de 15 tineri selectați din localitățile raionului în bază de concurs deschis, care gestionează un fond, pe care tot ei îl completează prin organizarea de activități de colectare de surse financiare. Organizația finanțatoare suplinește fondul cu surse adiționale, din care ulterior sunt susținute în implementare mici proiecte cu impact local sau raional, înaintate spre concurs de către grupurile de inițiativă a tinerilor din raion. Astfel, datorită suportului Consiliului raional Ștefan Vodă, Fundației Est-Europene și a resurselor financiare colectate de către membrii Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă prin diverse activități creative, în cei patru ani de activitate au fost finanțate 40 mici proiecte implementate de către grupuri de tineri cu inițiativă din diferite localități ale raionului, inclusiv 11 dintre acestea fiind finanțate în anul 2018.

După cum au menționat prezentatorii Iuliana Ceban și Daniel Tudorean și dra Adelina Barbăneagră, coordonator al proiectului, scopul evenimentului a fost trecerea în revistă a rezultatelor activității Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă pe parcursul anului 2018, precum și menționarea celor care s-au implicat, activ și cu mare impact, prin implementarea micro proiectelor în comunitățile pe care le reprezintă și a susținătorilor datorită cărora este posibilă existența Fondului în general și a Programului de Granturi Mici, derulat deja în a patra rundă.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, în mesajul său de salut a menționat că mereu a susținut personal și în calitate de președinte de raion tinerii activi, dotați în diferite domenii – studii, sport, activitate artistică și obștească. Această atitudine să reflectă în fapte concrete. Un singur exemplu – susținerea Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă din partea Consiliului raional a crescut de la 15 mii în anul 2014, anul fondării, până la 50 mii în anul 2018 și 100 mii pentru anul viitor.

Membrii fondului, inclusiv cei încadrați recent, în cadrul evenimentului s-au manifestat ca buni organizatori și animatori împletind în canavaua activității serioase momente de relaxare pentru suflet. Astfel, au cucerit prezența prin talentul său artistic tinerii interpreți Livia-Lia Onici, Alexandra Ganenco, viorista Cătrin Valeria Ganea. Au impresionat publicul și membrii fondului interpretând imnul echipei cu refrenul „Hei, tinere, promite-ți singur ție, Că nu renunți chiar dacă o să cazi…” și un colind frumos la finele activității. Înregistrarea video cu membrii absolvenți ai fondului, actualmente studenți ai instituțiilor de învățământ prestigioase din țară și peste hotare Vlada Guțu, Adriana Spinenco, Patrisia Uța a confirmat faptul că abilitățile formate și dezvoltate în activitățile fondului sunt un bonus minunat în viața de matur.

Simțul de recunoștință este partea indispensabilă a unei personalități bine educate și inteligente. Astfel, membrii fondului au adresat cuvinte frumoase de mulțumire drei Adelina Barbăneagră, care le-a ghidat pe parcursul a patru ani și mereu a fost alături, dlui Sergiu Bulgari, fost asistent de program.  Tinerii și-au exprimat gratitudinea sa tuturor partenerilor pentru conlucrarea rodnică și susținerea inițiativelor înmânându-le Diplome de Recunoștință. Au fost făcute totalurile concursului raional “Cel mai activ Voluntar” și înmânate mențiunile câștigătorilor. În centrul atenției au fost grupurile de inițiativă care au implementat proiecte finanțate de Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă. Beneficiarii au fost menționați cu diplome pentru activism civic și implicare.

E de menționat faptul că, în calitate de asistent de program, coordonatorul a promovat unul din membrii echipei, Nadir Grinco, elev în IPLT “Ștefan Vodă” și se presupune continuarea acestei practici pentru o mai bună implicare a tinerilor în procesul decizional.

În concluzie, tinerii au desfășurat o activitate importantă în plan organizatoric pentru Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă, totodată frumoasă și interesantă. Pe an ce trece se simte un progres vizibil în activitatea fondului și în organizarea Galei Inițiativelor Tinerilor, faptul care nu poate să nu bucure. Deci, avem tineri deștepți, activi, cu inițiativă, talentați, frumoși la chip care ne dau speranța într-un viitor mai bun pentru țara noastră.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”