Noutăți

Gala de premiere Businessmanul anului 2016

Concursul raional „Businessmanul anului”, ajuns la al treilea ediție, are ca scop susţinerea dezvoltării businessului, sporirea competitivităţii mărfurilor şi serviciilor, stimularea exportului, atragerea investiţiilor autohtone şi străine, precum şi încurajarea antreprenorilor raionali. Conform deciziei Consiliului raional, la 9 iunie curent, a fost adoptată redacția nouă a Regulamentului cu privire la desfășurarea acestui concurs.

Astfel, la 16 iunie 2017 în casa de cultură direcția economie și atragerea investițiilor de comun cu direcția cultură, tineret, sport și turism au desfășurat Gala de premiere a învingătorilor concursului raional „Businessmanul Anului 2016” – un eveniment de mare anvergură cu participarea conducerii raionului, oaspeților – dlui Nicolae Gorban, președintele raionului Căușeni, Visarion Bilic, directorul Filialei Tighina a CCI a RM, businessmenilor locali, agenților economici din diverse domenii al economiei raionului din toate localitățile, reprezentanții administrației publice locale de nivelul I, locuitorii raionului și artiștii amatori.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului Ștefan Vodă, a salutat pe cei prezenți în sală și a mulțumit agenților economici din teritoriu pentru contribuția în dezvoltarea socio-economică a raionului și a localităților unde ei activează. Președintele raionului a menționat că conducerea raionului și Consiliul raional au susținut, în măsura posibilităților, agenții economici care activează în albia legii și vor face acest lucru în viitor, deoarece scopul comun este unic – de a schimba în bine viața locuitorilor raionului. Visarion Bilic, directorul Filialei Tighina a CCI a RM, a felicitat businessmenii raionului Ştefan Vodă, menţionând că instituţia camerală acordă asistenţă în dezvoltarea diferitelor genuri de activitate ale întreprinzătorilor care aduc un aport considerabil la completarea bugetului raional şi cel republican şi au un mare prestigiu în exportul producţiei peste hotarele ţării.

Preşedintele raionului Căuşeni a venit cu un frumos mesaj de felicitare adresat agenţilor economici din regiune şi a înmânat Petronelei Verejan, director SRL “Pauliţa Prim”, diploma cu nominalizarea „Start-up de succes şi extindere la nivel regional“.

În cadrul acțiunii au fost menționați 50 de agenți economici în diferite nominalizări (vezi tabelul de mai jos), diplomele și trofeele fiind înmânate învingătorilor concursului de către dnii Nicolae Molozea, președintele raionului, dnii Vasile Gherman și Alexandru Pavlicenco, vicepreședinții raionului, dl Ion Țurcan, secretarul Consiliului raional, dl Vinidict Lutenco, lider sindical, dl Vladimir Baligari, consilier raional, dna Ina Caliman, șefa direcției finanțe, dra Adelina Barbăneagră, șefa direcției economie și atragerea investițiilor.

Primarii localităților Ștefan Vodă, Talmaza, Volintiri, Tudora, Copceac, Crocmaz, Răscăieți, Căplani Cioburciu, Carahasani, Ștefănești s-au folosit, în premieră, de posibilitatea de a menționa agenții economici din teritoriu pentru aportul în dezvoltarea economică, pentru susținerea proiectelor sociale și implicarea activă în viața comunităților.

Invitaţii au asistat la un spectacol artistic de zile mari prezentat de artiştii din raion cu merite deosebite la nivel naţional şi internaţional. De asemenea, a avut loc și un expo-târg, în care meșterii populari și agenţii economici și-au expus produsele (vezi rubrica „Galerie foto”). Bravo direcției DCTST și artiștilor amatori talentați din raion!

„Pentru cel mai disciplinat contribuabil” – învingătorul în această nominalizare, una din cele mai importante pentru bugetul raional și cel național, a devenit SRL „Carahasani-Agro”, conducător Vasile Cociu. Exemplu demn de a fi urmat de către toți agenții economici din raion…

Titlul de „Businessmanul anului 2016” a fost oferit „Î.M. Vinăria Purcari S.R.L.”, precum şi diploma pentru contribuţia la dezvoltarea turismului vitivinicol din regiune şi promovarea brandului naţional pe piaţa externă.

Domeniul Denumirea firmei Numele

conducătorului

Diploma
1  

 

Comerţ

SC Medbioproduct SRL GheicencoVitalie

(directorul)

Pentru activitate prodigioasă în domeniul comerţului şi extinderea afacerii
2 ÎI EditaBolozan ŢurcanEdita

(directorul)

3 ÎI Corina Creciun Creciun Andrei

(directorul)

4 ÎI MuşatSăndel MuşatDenis

(administrator)

Pentru desfăşurarea cu succes a activităţii de comerţ în localitate rurală
5 SRL Speranţe-Tudorene Verebceanu Semion

(directorul)

6 ÎI Bejan Lilia Bejan Lilia

(directorul)

Pentru gestionarea cu succes a afacerii de familie
7 Prestări servicii SRL Donţu-Prim Donţu Igor

(directorul)

Pentru calitatea şi accesibilitatea serviciilor prestate
8 Prestări servicii cosmetologice SRL Arta Esteticii Lungu Ana Maria

(fondator)

Pentru aplicarea tehnologiilor moderne în cosmetologie
9 Prestări servicii de frumuseţe ÎI Doina Pînzaru Pînzari  Rita

(conducătorul)

Pentru aplicarea tehnologiilor moderne în domeniul industriei frumuseţii
10 Prestări servicii IT SRL Bitinternet Burdencov Victor

(administratorul)

Pentru dezvoltarea domeniului IT
11 Prestări servicii auto SRL Tur-Auto-Vizit Ţînţari Vitalie

(directorul)

Pentru prestarea serviciilor auto de calitate
12  

 

Alimentaţie publică

SRL Prăjitura Magică Istrati Olga

(fondator)

Pentru creativitate şi diversitate în domeniul patiseriei raionului Ştefan Vodă
13 SRL Vladiton Cernean Anatol

(fondator)

Pentru combinarea calităţii şi gustului în arta culinară
14 SRL Anastasia Vasiliţa Vasiliţa  Ludmila

(fondator)

Pentru contribuţie la diversificarea şi amenajarea serviciilor de odihnă şi agrement
15 S.C. PROT C.V. SRL Croitor  Ion

(administrator)

Pentru investiţii considerabile în dezvoltarea social-economică a raionului
16  

Cel mai tânăr antreprenor

ÎI Babilev Viorel Babilev Viorel

(conducător)

Pentru desfăşurarea cu succes a activităţii de comerţ cu amănuntul
17 SRL Pauliţa Prim Petronela Verejan

(directorul)

Pentru start-up de succes şi extindere la nivel regional
18 GŢ LaroLebedev Renat Lebedev

(conducătorul)

Pentru contribuţie la diversificarea domeniului agricol al raionului
19 ÎI Anişoara Nimerenco Nimerenco Ion

(directorul)

Pentru desfăşurarea cu succes a activităţii de producere în raionul Ştefan Vodă
20 SRL Tehnomobilux Curmei Iaroslav Pentru desfăşurarea cu succes a activităţii de comerţ
21 Antreprenor femeie SRL Clavdibar Baractari Claudia

(directorul)

Pentru durabilitatea activităţii în comerţul din raionul Ştefan  Vodă
22 ÎI  La Vadim Mancoş Tatiana

(conducător)

Pentru promovarea imaginii raionului Ştefan Vodă
23 ÎI Ludmila Şevcenco Şevcenco Ludmila

(fondator)

Pentru gestionarea cu succes a afacerii de familie
24 Domeniul producției mărfurilor SRL Stîş& Style Stîş Svetlana

(directorul)

Pentru activitate prodigioasă în domeniul comerţului şi extinderea afacerii
25  

 

Industria alimentară

SRL Vitarina Prim Lidia Dimova

(directorul)

Pentru extinderea produsului pe piața naționala
26 SRL Glincor-Com Rovenco Anatol

(directorul)

Pentru aportul adus la dezvoltarea  social – economică a raionului Ştefan Vodă
27 SRL ET CETERA WINE Luchianov Olga

(directorul)

Pentru contribuţie în dezvoltarea turismului vitivinicol din regiune
29 SA Nistru-Olăneşti Iurie Tulei

(directorul general)

Pentru aportul adus la dezvoltarea social – economică a raionului Ştefan Vodă
30 Domeniul farmaceutic SRL Tast-farm Moiseev Tamara

(directorul)

Pentru aportul adus la dezvoltarea social – economică a raionului Ştefan Vodă
31 Domeniul construcţiilor ÎI Pădureţ Alexandru Pădureţ Alexandru

(administrator)

Pentru aportul adus la dezvoltarea social – economică a raionului Ştefan Vodă
32 Domeniul transport SA Baza de Transport Auto-7 Maxim Vasile

(directorul)

Pentru durabilitatea serviciilor prestate în domeniul transportului din raionul Ştefan Vodă
33 Cel mai iscusit meşter popular Cojocari Ion Cojocari Ion Pentru dezvoltarea creativă a articolelor din metal şi promovarea imaginii raionului Ştefan Vodă
34 Cel mai iscusit meşter popular Marinescu Galina Marinescu Galina Pentru promovarea imaginii raionului Ştefan Vodă
35 Cel mai iscusit meşter popular Pădurean Ana Pădurean Ana Pentru promovarea imaginii raionului Ştefan Vodă
36 Cel mai iscusit meşter popular Pronoza Elizaveta Pronoza  Elizaveta Pentru promovarea imaginii raionului Ştefan Vodă
37  

 

Agricultura

GŢ Ygrick-Group

 

Golban Igor

(conducător)

Pentru contribuţie la diversificarea domeniului agricol al raionului şi promovarea producţiei ecologic-pure
38 SRL Focaro-Agro

 

Belotcaci Valeriu

(directorul)

 

 

 

Pentru aportul adus la dezvoltarea social-economică a raionului Ştefan Vodă

39 SC Farm-Prod SRL Rovenco Victor

(administrator)

40 SRL  Golnic-Prim Golinschi Nicolae

(directorul)

41 GŢ Popa Sofia Matei

 

Moiseev Iurie

(conducătorul)

42 GŢ Speranţa Apostol

 

Apostol Constantin

(conducătorul)

43 SRL Miturix-Agro Ţurcan Vasile

(directorul)

44 SRL GHENVEN SERVICE Ghenov Ghenadie

(directorul)

45 CAP Sta Prim Grosu Trofim

(directorul)

46 SRL Bebei-Prim Malachi Vladimir
47 FPC Antelis-Agro SRL Bragarenco Serghei

(directorul)

48 GŢ Câmpina-Jitaru

 

Jitaru Alexei

(conducătorul)

49 SRL Balcom-Agro-Grup Balan  Mihai

(fondator)

50 SRL Carahasani-Agro

 

Cociu Vasile

(directorul)

Pentru cel mai disciplinat contribuabil
BusinessmanulAnului 2016 ÎM Vinăria Purcari SRL Bostan Victor

(directorul general)

Pentru contribuţie în dezvoltarea turismului vitivinicol din regiune şi promovarea brand -ului naţional pe piaţa externă

 Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”