Noutăți

Gala de Premiere a Concursului raional ,,Businessmanul anului 2021!,,

La 30 septembrie 2022, a avut loc Gala de Premiere a Concursului raional ,,Businessmanul anului 2021!,, organizată de Consiliul raional Ștefan Vodă, la care au fost prezenți antreprenori și antreprenoare, conducerea raionului în persoanele președintelui raionului, Vasile Maxim, a vicepreședinților Valentina Barbei și Vladimir Baligari, consilierii raionali, primari. În calitate de oaspeți au fost prezenți: Tamara Ambroci-Ivanov, vicepreședinta raionului Căișeni, Natalia Nașco, șefa secțiiei economie Căușenei, Alexandru Ciobanu, șeful Centrului Consultanță în Afaceri a Organizației pentru dezvoltarea antreprenoriatului și Neonila Negruți, directorul regional al Băncii Comerciale Moldova Agroindbank.

Pe teritoriul raionului Ștefan Vodă își desfășoară activitatea peste 2000 de întreprinderi, devenind un suport de nădejde tot mai important în economia comunității. Agenții economici crează locuri de muncă, contribuie la buget, participă la proiecte și se implică în acțiuni de caritate. În pofida faptului că ultima perioadă a fost destul de grea pentru întreaga lume,  antreprenorii și antreprenoarele din Ștefan Vodă au devenit mai puternici, au învățat să activeze în condiții noi. Mai mult decât atât, mulți devenind exemplu cum să muncești, să reziști și să faci față.

,,Businessmanul anului,, este concursul cu o istorie de 6 ani, devenind evenimentul semnificativ în viața raionului Ștefan Vodă. Acesta reprezentând gestul de apreciere a succeselor oamenilor de afaceri din raionul Ștefan Vodă și totodată, de exprimare a recunoștinței incontestabile pentru înaltul profesionalism, a meritelor și aportului considerabil în domeniul economic al raionului. În acest timp, Concursul a reușit să capete anumite tradiții, îmbogățindu-se cu noi inițiative și nominalizări semnificative.

Comitetul organizatoric al Concursului a determinat învingătorii – cei mai vrednici businessmani ai anului 2021 în 8 nominații:

AGRICULTURĂ

S.R.L.«Focaro-Agro», administrator Veleriu Belotcaci

S.C.«Paltira – Agro»S.R.L., administrator Nicolae Colța

S.R.L.«Gheolin-Agro», administrator Iurie Moiseev

S.R.L.«Carahasani – Agro», administrator Vadim Cociu

S.R.L.«Miturix–Agro», administrator Vasile Țurcan

F.P.C.«Bebei – Prim» S.R.L., administrator Vladimir Malachi

C.A.P.«Slobozia Hănesei», administrator Igor Bevziuc

S.R.L.«Ecoalimentprim», administrator Vasile Dînga

S.R.L. SANDU NELU

S.R.L.«Leovit Grup», administrator Ion Gustin

S.R.L.«Sivagro–Com», administrator Elena Scripnic

PRESTARE SERVICII:

S.R.L.«Zaw Energy», administrator Vitali Zveaghințev

S.R.L.«Termprovit», administrator Victor Pronoza

S.R.L.«IT-Tehprim», administrator Igor Cozean

Î.I. «Maxim Țurcan», administrator Inga Țurcan

S.C. «Tur – Auto – Vizit» S.R.L., administrator Vitalie Țînțari

S.A.«Baza de Transport Auto – 7», administrator Ion Vasilița

Pensiunea turistică «Casa Veche», administrator Zaharia Aramă

INDUSTRIE ALIMENTARĂ:

Î.M. «Vinăria Purcari»R.L., administrator Nicolae Chiosa

S.R.L.«Et Cetera Wine», administrator Olga Luchianov

S.R.L.«Kotys Wine», administrator Anatolii Iurco

S.R.L.«Vitarina Prim», administrator Elena Malancea

S.R.L.«Glincor–Com», administrator Cornelia Ravenco

S.R.L.«Pavergal–Unic», administrator Averco Prutean

COMERȚ:

S.C.«Medbioproduct» S.R.L., administrator Vitalie Gheicenco

S.R.L.«Tezaur Sud», administrator Ecaterina Țurcanu

S.R.L.«Terratehcom», administrator Vitalie Musteață

S.R.L.«Iurconsgrup», administrator Raisa Roșca

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ:

S.C.«Vila Maria» S.R.L., administrator Maria Batin

S.C.«Anastasia Vasilița» S.R.L., administrator Ludmila Vasilița

S.R.L.«Prăjitură Magică», administrator Ion Istrati

PRODUCERE:

S.R.L.«Modern Mobil SV», administrator Serghei Iurco

S.R.L.«Snoopy Toys», administrator Fabio Targa

S.R.L.«Mitivian», administrator Viorica Tihon

Î.I. «Kenaca – Botea», administrator Eugeniu Botea

CEA MAI BUNĂ ANTREPRENOARE:

Administratoarea S.R.L.«Anfepur», Tamara Purcel

Administratoarea S.R.L.«Pur–Agro», Tatiana Damian

Administratoarea Î.I. «Ganenco Liudmila», Liudmila Ganenco

CEL MAI TÂNĂR ANTREPRENOR:

Administratoarea S.R.L.«Golnic – Prim», Veronica Golinschi

Administratorul S.R.L.«Tehnomobilux», Iaroslav Curmei

Administratorul S.R.L.«Bionava», Ion Belotcaci

Învingătorilor le-a fost decernată Diploma de Onoare a Consiliului raional și Trofeul ,,Businessmanul anului 2021,,.

Trofeul Principal și titlul onorific «Busnessmanul anului 2021» s-a conferit antreprenorului Ion Croitoru pentru activitate investițională intensă, performanță antreprenorală, perseverență, responsabilitate și contribuție substanțială la dezvoltarea social-economică a raionului în anul de referință.

Gala de Premiere a concursului ,,Businessmanul anului 2021,, a venit drept mărtuire a celor spuse de Lucian Blaga: „Minunea marilor izbînzi şi a frumoaselor realizări nu se face decît prin noi înşine.

Plinătatea sărbătorii a fost întregită de expoziția meșterilor populari, mesajele muzicale în intrerpretarea lui Leonid Caijbârnă și Dorel Cociu. Un florilegiu de melodii pentru toți businessmanii raionului Ștefan Vodă a fost oferit de intrepreta Mariana Mihăilă.