Noutăți Propuneri de proiecte

Fundația Est-Europeană anunță concursul de granturi pentru susținerea grupurilor vulnerabile din Republica Moldova

În perioada 2016-2020 Fundația Est-Europeană implementează Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” din resursele acordate de Suedia. Unul din obiectivele programului este susținerea grupurilor vulnerabile, care are scopul de a extinde accesul acestora la servicii sociale de calitate prin implicarea societății civile.

Prioritățile Programului

Programul de Granturi are drept scop să faciliteze accesul grupurilor vulnerabile la servicii sociale de calitate și să contribuie la integrarea acestora în viața socială.
FEE va oferi sprijin organizațiilor neguvernamentale care vor asigura parteneriat cu autoritățile locale pentru a crea mecanisme viabile de suport pentru grupurile defavorizate. Va fi oferit sprijin pentru a facilita accesul la serviciile sociale, juridice și medicale al grupurilor defavorizate din comunitate și va crea, de asemenea, posibilități de incluziune socială a acestor grupuri.
FEE va susține inițiativele care valorifică principiile de egalitate și nediscriminare, informare, participare și abilitare, responsabilitate socială și care contribuie la incluziunea socială.
Abordările şi prioritățile proiectelor vor fi identificate și aprobate de grupurile vulnerabile din comunitate, astfel încât să fie asigurată o evaluare a nevoilor realizată participativ, iar beneficiarii vor fi cei care vor deține dreptul asupra inițiativelor lansate.
Activități eligibile

Proiectele vor viza o gamă variată de activități menite să contribuie la incluziunea socială și susținerea integrării persoanelor vulnerabile în viața economică și socială a comunităților și a țării. Totodată, se va pune accentul pe crearea unor mecanisme durabile de sprijin cu implicare pe termen lung a autorităților locale și a oamenilor de afaceri.

Criterii de eligibilitate

Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt organizațiile necomerciale (asociații obștești, fundații, etc.) înregistrate oficial și care oferă servicii publicului general din regiunea în care activează. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară de lucru în susținerea grupurilor vulnerabile.
Proiectele vor include în mod obligatoriu colaborarea cu administrația publică locală și cu mediul de afaceri din regiunea vizată.
Criteriile de selecție a propunerilor
Această rundă de granturi va susține proiectele  care vor demonstra implicare și angajament în domeniul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din partea societății civile și a autorităților publice locale. După colectarea propunerilor de proiecte, acestea vor fi examinate de o comisie independentă de experți.
Bugetul
Suma maximă solicitată în cadrul acestui concurs de granturi nu va depăși 20 000 USD per proiect, dar este încurajată și identificarea surselor de cofinanțare. Grantul va fi oferit în tranșe în dependență de progresul obținut în procesul de implementare a proiectului și angajamentele asumate la semnarea contractului de grant. Bugetul va conține informații clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile și o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să prezinte costuri reale. Bugetul trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect.
Durata și utilizarea resurselor financiare

Durata proiectului este stabilită de către organizațiile solicitante, dar nu va depăși 18 luni.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 8 aprilie 2019.

Adresă, informații de contact și prezentarea propunerilor:

Întrebările referitoare la acest concurs de granturi pot fi direcționate la adresa de e-mail concurs@eef.md cu subiectul „Întrebări Concurs de Granturi Suport Grupuri Vulnerabile”.
Propunerile de proiect sigilate, care vor avea titlul „Concurs de granturi Suport Grupuri Vulnerabile” pot fi depuse la adresa de mai jos până la 8 aprilie 2019:
Fundația Est-Europeană
Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova

sau transmise în format electronic la următoarea adresă de e-mail: concurs@eef.md cu următorul text în titlul mesajului: „Concurs de granturi Suport Grupuri Vulnerabile” până la 8 aprilie 2019.

Nota bene!
– Partidele politice, persoanele fizice și entitățile comerciale nu sunt eligibile pentru a participa la acest concurs;
– Rezultatele concursului sunt definitive.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.

Termenii de Referință, Formularul de Aplicare și Modelul de Buget îi puteți accesa aici:

http://eef.md/index.php?pag=news&id=1025&rid=1391&l=ro