Noutăți

Funcţionarii publici onoraţi de Ziua Profesională

Cu prilejul Zilei Profesionale a Funcţionarului Public, Consiliul raional în colaborare cu Asociaţia Sindicală Ştefan Vodă a Federaţiei SINDASP a organizat un eveniment festiv, la care au fost invitaţi funcţionarii din serviciile descentralizate şi desconcentrate şi cei din administraţiile  publice locale de nivelul I.

Preşedintele raionului dl Vasile Maxim a venit cu mesajul de felicitare, apreciind prestaţia funcţionarilor publici, calităţile de care dau dovadă zi-de-zi angajaţii din serviciul public, menţionând rolul important al fiecăruia, astfel exprimând recunoştinţa în numele conducerii raionului şi a Consiliului raional pentru munca în cel mai dificil domeniu de slujire oamenilor.

Dl Vasile Maxim a înmânat Diplome de Onoare a Consiliului raional, trofee şi flori la 10 funcţionari publici din cadrul Aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional, la 22 funcţionari din cadrul primăriilor şi 11 funcţionari publici din cadrul serviciilor desconcentrate. Cu buchete de flori au fost onoraţi veteranii – funcţionarii, aflaţi la odihna bine meritată.

Dl Ion Mustafenco, preşedintele Asociaţiei Sindicale Ştefan Vodă a Federaţiei SINDASP a venit în faţa colegilor cu mesajul său de felicitare, Diplome de Onoare şi flori pentru 27 funcţionari publici. Iar preşedintelului raionului i-a fost înmânată insigna şi fanionul Federaţiei SINDASP pentru colaborare, implicare plenară şi contribuţie substanţială în valorificarea şi realizarea obiectivelor comune.

Buna dispoziţie a celor prezenţi a fost creată de către artiştii amatori, care au susţinut un concert de zile mari: corul Crescendo, formaţia folclorică de tineret Urmaşii lui Ştefan, ansamblul vocal-instrumental Strune de argint (or.Ştefan Vodă), formaţia folclorică de bărbaţi Hatmanii (s.Carahasani), solistul Anatol Gorun (s.Cioburciu).

O prestaţie deosebită au avut-o tinerii interpreţi Alexandru Lazarev (or.Ştefan Vodă) cu colegii Daniel Şveţ şi Elizaveta Niţa (or.Chişinău) veniţi la invitaţia dlui Ion Mustafenco, preşedintele AO Ştefan Vodă a Federaţiei SINDASP.

Frumoasa sărbătoare a fost gestul de înaltă consideraţie a conducerii raionului, Consiliului raional şi a Asociaţiei Sindicale Ştefan Vodă a Federaţiei SINDASP pentru toţi funcţionarii publici, fiind apreciată foarte mult de cei prezenţi la eveniment.

Notă: imaginile evenimentului pot fi vizualizate în compartimentul galerie-foto –  https://stefan-voda.md/functionarii-publici-onorati-de-ziua-profesionala-2/