Noutăți

Funcție publică de execuție suplinită

Astăzi, 14 februarie (2022) a avut loc concursul pentru ocuparea funcției vacante de specialist superior în direcția agricultură și alimentație.  Odată ce concursul a fost anunțat repetat, potrivit Regulamentului pentru ocuparea funcției publce vacante (apobat prin Hotărârea Guvernului 201/2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public), acesta a avut loc cu participarea unei singure candidaturi.

În urma probelor susținute (media acumulată 8,25), concursul a fost promovat de către dl Cebotari Valeriu, căruia îi urăm succese și realizări în domeniul profesional.