Cultură, Tineret, Sport și Turism

Frumoasa povară de a îngriji spiritul

Cultura este cea mai frumoasă și cea mai sigură punte dintre oameni, țări și continente. Un popor nu-și poate justifica dreptul la existență distinctă în sânul popoarelor civilizate, decât dacă poate contribui cu ceva la cultura universală, dându-i nota specifică a geniului său – acestea adevăruri incontestabile a rostit de pe scena casei de cultură din centrul raional frumoasa moderatoare a sărbătorii lucrătorilor din sfera culturii dna Măricica Romanciuc.

Cu omagiul adus lui marelui Eminescu, geniul care a îmbogățit cultura omenirii cu nota cea românească, s-a început spectacolul dedicat sărbătoriților și realizat… tot de sărbătoriți, adică de angajații caselor de cultură și bibliotecilor publice. Vocea puternică a lui Sergiu Brăguță și cea duioasă a Dorinei Caijbârnă a readus în viață pe câteva clipe vestitul duet Ion și Doina Aldea-Teodorovici cu cutremurătorul cântec „Eminescu”.

Cultura reprezintă suma calităților, talentul și străduința unui popor care nu-l îngenunchează, ci îl ridică. Prin cultură acesta supraviețuiește și reușește să depășească momentele grele și vitrege. Cu aceleași gânduri a venit în scenă dl Nicolae Molozea, președintele raionului, pentru a mulțumi tuturor angajaților din sfera culturii pentru consacrarea plenară, propagarea valorilor și tradițiilor naționale, munca creativă în pofida tuturor greutăților. Consiliul raional acordă o atenție de potrivă sferei cultură, alocând surse financiare, după posibilitățile existente, motivând angajații spre noi succese prin sprijinul moral.

La rândul său dna Valentina Uța, șefa DCTST, a adus colegilor de breaslă cele mai frumoase felicitări cu ocazia sărbătorii, a mulțumit președintelui raionului și Consiliului raional pentru susținere permanentă a acțiunilor culturale, desfășurate în raion. Dna Uța a vorbit cu mult respect despre colaborarea cu colegii din direcțiile Consiliului raional și susținerea acordată, aducând mulțumiri în deosebi direcției educație, primarilor localităților pentru receptivitate la necesitățile sferei de cultură.

În continuare dna Aliona Muntean, șefa secției administrative, a dat citirii dispoziția președintelui raionului cu privire la decernare cu Diplome de Onoare a Consiliului raional și cadouri de preț a următorilor lucrători din sfera culturii: Valentina Uța, șefa direcției cultură, tineret, sport și turism, Emilia Mîrlean, conducător al formației folclorice „Străbunii” din s. Volintiri, Tamara Noroșan, bibliotecar al bibliotecii publice nr. 1 din s. Talmaza, Igor Dumitrașcu, dirijor al fanfarei „Ciocârlia” de la casa de cultură Ștefan Vodă, Angela Cernean, coregraf al ansamblului de muzică și dans din s. Feștelița.

Dl Molozea a înmânat Diplome de Onoare ale direcției cultură frumos aranjate în rame din lemn mai multor colective de muncă din biblioteci, muzee, case de cultură și cămine culturale, partenerilor sociali ai direcției cultură, tineret, sport și turism pentru colaborare bilaterală fructuoasă.

După aceste clipe plăcute sărbătoriții din Volintiri, Tudora, Ștefan Vodă, Talmaza, Olănești, Marianca de Jos au revenit în scenă cu melodii instrumentale, cântece și urări de bine pentru anul 2016.

În cadrul sărbătorii dedicate Zilei Naționale a Culturii au fost făcute totalurile expoziției-concurs raionale „Bradul de Crăciun”. Dl Nicolae Molozea, încântat de creativitatea și fantezia uimitoare, iscusința participanților la concurs, și-a expus satisfacția sufletească: prima ediție a concursului a fost foarte reușită, nu în zadar Consiliul raional a alocat surse financiare pentru menționarea învingătorilor. Dl Vasile Gherman a recunoscut că comitetul organizatoric a avut în fața sa o sarcină dificilă, făcând totalurile timp de trei ore, deoarece a fost foarte greu de selectat cele mai reușite și originale lucrări.

Așadar, în nominalizarea „Simpatia publicului” a câștigat bradul prezentat la concurs de APL Ștefănești, de premiul trei s-au învrednicit Alina Tofan din Ștefan Vodă și Cristina Antoci din Olănești, de premiul II – clasa a 12 a liceului teoretic „Ș. Ciobanu” din Talmaza, de premiul I – gimnaziul s. Viișoara. Încă 18 lucrări au fost menționate cu diplome și cadouri de preț. După aprecierea comitetului organizatoric, din instituțiile de învățământ cele mai active au fost gimnaziul „D. Cantemir” și liceul „Ștefan Vodă” din centrul raional, liceul „Ș. Ciobanu” din Talmaza și centrul raional de creație pentru copii și adolescenți.

Acordul final al sărbătorii a fost unul frumos și semnificativ – împreună cu colectivul etnofolcloric de la liceul teoretic român din Ștefan Vodă toată sala a cântat cântecul pe versule lui Mihai Eminescu „De ce nu vii?” (colaboratorii DCTST s-au îngrijit să pună la dispoziția fiecărui participant la sărbătoare textul poeziei – un gest bine gândit și apreciat de colegi din localitățile raionului).

S-au năruit și se vor nărui civilizații, cultura însă e ceea ce supraviețuiește civilizațiilor materiale, fiind etern însemnată de pecetea geniului. Deci, să nu uităm cuvintele geniului neamului românesc Eminescu: „Nivelul culturii generale a nației nu-l poate ridica nimeni cu umărul, timpul și munca umplu neajunsurile”.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”

 

P.S. În categoria „Galerie foto” sunt plasate fotografiile de la festivitate.