Anunțuri Noutăți

Forumul ONG-urilor

În perioada 23 – 26 martie 2021 se va desfășura Forumul ONG-urilor de Mediu cu genericul Societatea activă pentru mediu curat  care este organizat de către AO EcoContact în parteneriat cu Consiliul Național al ONG-urilor și susținerea Suediei.

Forumul va reprezenta o platformă de comunicare și schimb de experiențe pentru reprezentanții societății civile, autorităților publice centrale și locale, donatori, altor stsructuri interesate să contribuie la asigurarea unui mediu nepremejdios și la folosirea rațională a resurselor naturale.

Scopul principal al evenimentului este de a stimula cooperarea în sectorul asociativ în vederea protecției mediului și promovării drepturilor de mediu axându-se pe următoarele subiecte:
– dinamica calității mediului în RM pe parcursul ultimilor 10 ani;
– efectele reformei instituționale în domeniul mediului;
– progresul implementării Acordului de Asociere la capitolul mediu;
– managementul resurselor de apă;
– extinderea ariilor naturale protejate;
– regionalizarea țării prin aspectele de mediu;
– taxele de mediu;
– problema Nistrului și efectele asupra dezvoltării țării
– alte teme.

Persoanele interesate să participe, se pot înregistra până la data de 18 martie curent, accesând linkul cu indicațiile specifice: bit.ly/3aOUf3R.

Direcția economie și atragerea investițiilor