Noutăți

Forumul comunitar s-a încununat cu succes

La 6  octombrie curent la Ștefan Vodă s-a desfășurat Forumul Comunitar organizat de către Organizația Teritoriala Stefan Voda a Muscarii Ecologiste din Moldova în parteneriat cu Consiliul raional Ștefan Vodă, AO EcoContact, Mișcarea Ecologică din Moldova, AE Biotica, fiind cuprins în cadrul proiectului „Consolidarea parteneriatului între societatea civilă și administrația publică locală pentru o bună guvernare și dezvoltare locală”, susținut de Fondul National pentru Democrație(NED).

Dna Tatiana Marin, președintele Organizației Teritoriale Stefan Vodă a Muscarii Ecologiste din Moldova, a informat prezența că scopul forumului constă în promovarea valorilor democratice prin asigurarea unei platforme de discuții privind buna guvernare și dezvoltare locală între reprezentanții administrației publice locale, ONG-uri, oficiali guvernamentali, specialiști și cetățeni interesați. Dna Marin a accentuat faptul că promovarea unor activități desfășurate de sectorul societății civile în parteneriat cu autoritățile reprezintă o condiție prealabilă pentru succesul în obținerea unei dezvoltări locale durabile.

La eveniment au participat 100 de persoane: Alecu Reniță, președintele MEM, reprezentanți ai administrației publice locale, prin prezenta președintelui raionului Stefan Voda, dl |Nicolae Molozea, și vicepreședintele raionului Anenii Noi, dl Vladimir Vizdoaga, primarii localităților raionului Stefan Vodă, ONG-uri din raionul Stefan Vodă, Anenii Noi, Căușeni și Chișinău, profesori, bibliotecari, specialiști din diverse domenii, cetățeni activi, coordonatori ai diverselor programe de finanțare din cadrul PNUD Moldova, tinerii ecologiști.

Dl Nicolae Molozea în cuvântul de salut a informat că în cadrul raionului Ștefan Vodă activează în jur de o 100 de organizații obștești care au o conlucrare bună cu Consiliul raional și APL de nivelul I. Forumul este binevenit pentru societatea civilă deoarece de calitatea mediului înconjurător depinde calitatea vieții cetățenilor.

În luarea sa de cuvânt dl Alecu Reniță a încurajat dialogul între actorii guvernamentali și din societatea civilă privind implementarea politicilor de mediu la nivel local. Președintele MEM a adus exemple concrete, istorii de succes despre rezultatele îmbucurătoare în rezolvarea unor probleme de mediu datorită implicării active a societății civile. Dl Reniță a numit două chestiuni importante legate de viitor: buna guvernare a mediului și cum putem lărgi numărul de actori sociali, de persoane active și grupuri diferite pentru a asigura buna guvernare a mediului.

În ședința plenară despre parteneriatul între APL și societatea civilă au vorbit, aducând exemple concrete, dra Adelina Barbăneagră, șefa direcției economie și atragerea investițiilor a Consiliului raional Ștefan Vodă, dna Ersilia Qatrawi, primar de Ștefănești, dna Svetlana Turuta, președintele ONG „Icar-Dedal” din Palanca, dna Aurelia Cebotari, consilier raional Ștefan Vodă.

La forum au fost puse în discuții progresele raionului Ștefan Vodă la capitolul protecția mediului, economia verde, oportunități de finanțare a proiectelor ce țin de mediu și alte chestiuni importante.

La finele evenimentului a fost discutată și aprobată Rezoluția Forumului ONG-urilor de mediu.

REZOLUTIA FORUMULUI COMUNITAR

din 06 octombrie 2016

PORNÎND de la prevederile constituţionale privind drepturile la un mediu curat și sănătos şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor Republicii Moldova, actele legislative în vigoare şi standardelor europene în domeniu;

LUÂND ÎN CONȘIDERARE faptul că integrarea europeană a fost declarată drept o direcţie strategică de dezvoltare a Republicii Moldova;

CONŞTIENTIZÂND  responsabilitatea pe care o poartă autorităţile publice, precum şi societatea civilă pentru transformarea către anul 2020 a regiunii sud-estice într-un important centru regional european, contribuind, astfel, la integrarea europeană a Republicii Moldova;

CONȘIDERÂND necesară eficientizarea procesului de luare a deciziilor prin promovarea democraţiei participative atât la nivel naţional, cât şi la nivel local;

APRECIIND locul şi rolul societăţii civile în promovarea principiilor participative locale în conformitate cu standardele europene și prevederile Convenției de la Aarhus;

REMARCÂND semnificaţia colaborării dintre societatea civilă şi administraţia publică locală din Regiunea Sud-Est a R. Moldova în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice locale;

ACCENTUÂND că transferarea unor responsabilităţi de la administraţia locală către comunitate, cu sprijinul financiar necesar, va contribui la dezvoltarea economică locală pe baza principiilor dezvoltării durabile şi la creşterea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului de drept;

EVIDENŢIÎND importanţa dezvoltării resurselor umane, ca sursă importantă în drumul spre modernizare şi dezvoltare regională;

Au convenit asupra următoarelor:

 • Asigurarea unei platforme de discuții privind buna guvernare și dezvoltare locală între reprezentanții administrației publice locale și societatea civilă și sectorul privat;
 • Stabilirea parteneriatelor și schimb de experiența între administrația publică și sectorul asociativ;
 • Consolidarea dialogului în aplicarea principiilor participative locale și a accesului deplin la informația de mediu;
 • Schimb de informaţie pe domenii noi de intervenţie (schimbări climatice și dezastre naturale, economia verde și biodiversitatea, accesul la informație și transparenta decizionala locala, implementarea Convenției Ramsar în zona Nistrului de Jos).
 • Identificarea şi înaintarea soluţiilor pe marginea provocărilor cu care se confruntă sectorul asociativ și guvernamental;
 • Identificarea partenerilor noi pentru eficientizarea dialogului social;
 • Stabilirea unui dialog transparent cu partenerii de dezvoltare;
 • Elaborarea programelor comune pentru soluționarea problemelor identificate;
 • Susținerea de către autorități a elaborării și legiferării PLAM-urilor în fiecare comuna din regiune;
 • Educația ecologica a populației și a generației tinere din instituțiile școlare și preșcolare din localitățile din regiune;
 • Cofinanțare din partea autoritarilor a proiectelor aprobate de către finanțatori interni și externi;
 • Asigurarea plasării pe site-uri locale și raionale a tuturor proiectelor de documente, decizii sau alte acte normative pentru dezbateri publice;
 • Asigurarea implementării prevederilor Legii (2008) cu privire la transparența decizionala la nivel local și raional.

dsc00005dsc00012dsc00017