Noutăți

Formarea și dezvoltarea competențelor de cultură a lecturii

Recent, 25 bibliotecari școlari au participat la întrunirea profesională cu subiect actual în contextul promovării bibliotecii și lecturii  „Metode și tehnici de educație non-formală în activitatea cu utilizatorii”. Din start, au fost actualizate  câteva aspecte din practica acumulată în cadrul instruirilor mediatice: jocurile didactice interactive („La manej”, „Papucii mei”, „Propagandistul”, etc.), temele preferate și frecvent aplicate în lucrul zilnic.

Pentru recapitularea și totalizare a rezultatelor întocmirii rapoartelor anuale „Cercetare statistică anuală”, am inițiat dezbateri despre indicatorii de performanță (relaționali), valabili pentru toate tipurile de biblioteci. În deosebi, ne-am referit la cantitatea și calitatea colecțiilor (fondurilor de carte și manuale) ale bibliotecilor școlare, anume, la noile achiziții și disponibilitatea titlurilor solicitate de cadrele didactice, elevi, părinți pentru lectura suplimentară în sprijinul realizării curriculei naționale reconceptualizată. Aici am pus în valoare edițiile periodice de specialitate și pentru copii, ca surse de informații operative, actuale și utile ca tematică. Au fost abordate cu interes compartimentele intrări (vizite), împrumutul la domiciliu și sala lectură, utilizarea împrumutului interbibliotecar, etc. S-a menționat importanța asigurării accesului liber la raft, crearea spațiilor prietenoase, confortabile pentru studiu și învățare, desfășurarea activităților de voluntariat și socializare. Iar buna organizare a orelor de instruiri non-formale a utilizatorilor este premiza educării viitorilor cititori fideli .

În contextul declarării Anul Lecturii 2020, participanții au conștientizat necesitatea încadrării active în comun cu întreaga comunitate școlară și partenerii la desfășurarea concursului literar „La izvoarele înțelepciunii”, ediția XXX și Campania Națională „Să citim împreună”, ediția IX.

Tradițional, al doilea compartiment tematic al seminarului a fost unul practic-aplicativ. Am reușit la propriu să îmbinăm armonios utilul cu plăcutul. În comun cu dna Alina Porubin, pedagog preșcolar în cadrul Serviciului Asistență Psihopedagogică la Direcția Generală Educație, a fost organizat un mini-atelier de confecționare a câteva pagini de carte senzorială. Acest produs media, confecționat din fetru, servește ca alternativă educațională a copiilor în epoca TIC. Bibliotecarii au manifestat mult interes, inspirație și creativitate, iar rezultatele au bucurat mult ochii .

Zinaida PÎNZARI, specialist principal, metodist DGE