Noutăți

Formarea competențelor pentru cultura democratică

Atelier de formare pentru directorii adjuncți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar din raionul Ștefan Vodă la tema „Abordarea transdisciplinară a procesului de formare a competențelor pentru cultură democratică: oportunități și provocări” a avut loc la 10 decembrie curent, în sala de ședință a Direcției generale educație.

Dl Iosif Moldovanu, director executiv al CIDDC, formatorul atelierului, a pus în discuție cadrul de competențe pentru cultură democratică, acesta incluzând elemente precum valorizarea demnității umane și a drepturilor omului, valorizarea diversității culturale, valorizarea democrației, justiției, echității, egalității și statului de drept, deschiderea pentru diferențele culturale și pentru alte convingeri; respectul, spiritul civic, responsabilitatea, autoeficacitatea, empatia, flexibilitatea și adaptabilitatea, abilități lingvistice comunicative și plurilingve, abilități de cooperare, abilități de rezolvare a conflictelor, cunoștințe și înțelegere critică privind propria persoană, cunoștințe și înțelegere critică privind lumea etc.

Participanții la atelier au interacționat activ pe parcursul activității, feedback-ul privind utilitatea atelierului de formare fiind unul pozitiv.