Noutăți

Fondul pentru inițiative locale din Canada a lansat apel de propuneri de proiecte pentru ONG-urile din Moldova

Proiectele propuse spre finanțare trebuie să se încadreze în linia de buget de 25 000 -40 000 dolari canadieni. Punerea lor în aplicare ar trebui să înceapă nu mai târziu de 17 iulie 2017 și să fie  finalizată până la data de 15 februarie 2018. Aplicațiile propuse trebuie să corespundă priorităților strategice ale fondurilor pentru Republica Moldova, care includ:

  • Promovarea drepturilor omului, guvernanța incluzivă și responsabilă, democrația, pluralismul pașnic și respectul față de diversitate;
  • Sprijinirea creșterii economice incluzive și ecologice;
  • Promovarea păcii și a securității.

Preferință va fi acordată proiectelor cu activități autonome care continuă după finalizarea finanțării , precum și proiectelor care prezintă rezultate concrete, tangibile și care promovează participarea și integrarea egală a ambelor sexe în toate etapele proiectului, de la proiectare la execuție.

Modul de aplicare: Aplicațiile trebuie trimise la următoarea adresă de e-mail: cflimoldova@gmail.com  și trebuie să includă următoarele: o pagină de început care conține numele organizației solicitante, titlul proiectului propus, locația, obiectivul / rezultatele cheie , (în 1-2 fraze), prioritatea strategică a CFLI (Fondului pentru inițiative locale din Canada) la care proiectul se aliniază, valoarea totală a bugetului propus și o descriere amplă a proiectului conform formularului pe care îl puteți descărca accesând următorul link: (Project_Application_for_Funding_by_CFLI_2017-2018.doc).

Aplicațiile incomplete (adică aplicațiile care nu reușesc să abordeze complet toate punctele din formularul de cerere) nu vor fi luate în considerare. Propunerile de proiecte trebuie prezentate în engleză sau franceză. Modelul trebuie completat integral și însoțit de toate documentele justificative solicitate.

Propunerea de buget ar trebui prezentată în dolari canadieni (CAD). Organizațiilor selectate li se va solicita bugete mai detaliate pentru proiect în format excel și contabilizarea tuturor fondurilor cheltuite va fi inclusă într-un raport final care va fi prezentat la finalizarea proiectului.

Termenul limită pentru depunerea cererilor: 5 iunie 2017, ora 08.00. (Propunerile primite după acest termen nu vor fi luate în considerare).

Entități eligibile de a aplica:

  • Organizații non-guvernamentale locale, comunitare și non-profit;
  • Instituții academice locale care lucrează la proiecte locale;
  • Instituții, organizații și agenții internaționale, interguvernamentale, multilaterale și regionale care activează în domeniul activităților de dezvoltare locală;
  • Alte entități, cum ar fi organizațiile internaționale, interguvernamentale, multilaterale și regionale, pot fi eligibile, cu condiția ca aceștia să colaboreze cu partenerii locali și cu proiecte locale care sunt în concordanță cu obiectivele

Orice informații suplimentare pot fi obținute prin intermediul acestui contact de e-mail: cflimoldova@gmail.com.