Noutăți

Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă și ce oportunități oferă acesta

Strategia de dezvoltare social-economică a raionului Ștefan Vodă pentru anii 2016-2021, la Axa dezvoltare economică, Obiectivul II, Programul 6, proiectul 16 prevede studierea posibilității de creare a unui fond raional de investiții pentru stimularea dezvoltării și creșterii afacerilor din raion.

Ideea Fondului de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă (FApT SV) lobează proiectul menționat mai sus și intervine ca o soluție la problema identificării unor necesități: de dezvoltare a  competenţelor antreprenoriale, organizatorice, de lucru în echipă şi de luare a deciziilor în rândul populației tinere, de consolidare a relaţiilor de parteneriat dintre agenţi economici de succes din raionul Ştefan Vodă şi potenţialii tineri antreprenori, precum și necesitățile financiare ale tinerilor pentru dezvoltarea afacerilor.

Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă (FApT SV) are drept scop stimularea şi  mobilizarea tinerilor din raion în implementarea iniţiativelor de afaceri.  

Într-o perioadă de aproximativ 3 luni, 20 de tineri din diferite localități ale raionului au beneficiat de formare în domeniul antreprenoriatului. Specialiștii Gateway & Partners i-au inițiat în domeniu începând cu aspectele legale ale afacerii: forme juridice de organizare, dreptul contractual, aspecte juridice privind resursele umane, precum și interacțiunea cu autoritățile statului, aspecte privind inițierea și gestionarea afacerii: surse de finanțare a afacerilor, principii de funcționare ale sistemului financiar, regimul de impozitare al afacerilor, aspect privind ținerea evidenței contabile, leadership și management: liderul și rolul lui, cele 5 niveluri de leadership, liderii onorați și justificarea așteptărilor, mituri și realități în leadership, planificarea și gestionarea afacerii: instrumente de planificare a afacerii, modelul de afaceri Lean Canvas, indicatori de bază pentru fezabilitatea afacerii, planul de afaceri, structura și etapele de elaborare, proiecte naționale și internaționale de finanțare în derulare. O componentă importantă a întregului ciclu de instruiri a constat în elaborarea planului de afaceri, activitate practică pentru prima data organizată în raion cu un grup atât de numeros de beneficiari. Asistați pe măsură, timp de două zile, tinerii au dezvoltat propria idee de afacere, astfel încât, unii dintre ei au identificat idei noi, mai fezabile din punct de vedere economic, mai viabile în contextul poziționării geografice a raionului Ștefan Vodă și mai competitive pe piața Republicii Moldova.

Ne dorim afaceri noi în raionul Ștefan Vodă lansate sau extinse de tineri care au trecut școala antreprenoriatului și despre care suntem siguri că dețin cunoștințele necesare pentru a gestiona eficient un business și care au potențial de dezvoltare.

În data de 25 iulie, în incinta IP Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă va fi lansat Programul de Granturi în cadrul Fondului de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă. La eveniment vor participa reprezentanți APL, agenți economici și tineri antreprenori în devenire din raionul Ștefan Vodă. Vor fi prezentate rezultatele obținute în implementarea proiectului la etapa actuală, activități ce urmează a fi realizate, Regulamentul de finanțare a afacerilor, activități post finanțare.

Drept rezultat al concursului de planuri de afaceri, 5 tineri din raionul Ștefan Vodă vor beneficia de suport financiar sub formă de grant, în mărime de până la 60 000 lei, pentru inițierea sau dezvoltarea afacerii existente. Astfel orice persoană tânără, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani poate participa la concurs, dacă are o idee de afacere, care se regăsește în domeniile producere, prestări servicii și agricultură.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs este data de 11 septembrie 2019. Afacerile câștigătoare vor fi desemnate de comisia de selecție compusă din membri FApT SV, reprezentanți APL, ai băncilor comerciale, precum și ai organizațiilor naționale precum ODIMM, JCI, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Tinerii desemnați câștigători vor beneficia de ore de mentorat din partea specialiștilor Gateway & Partners.

Pentru detalii referitor la conținutul dosarului și altă informație, tinerii interesați sunt încurajați să apeleze la Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă, telefoane de contact: 0242-24341, 069862281, e-mail: adelina.barbaneagra@gmail.com.

Proiectul Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă este implementat de Asociația de Dezvoltare Durabilă “Generația Pro” în parteneriat cu IP Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă, susținut financiar de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Uniunea Europeană, cu contribuția Suediei.

        Adelina Barbăneagră, manager, IP Incubatorul de Afaceri din  Ștefan Vodă