Noutăți Propuneri de proiecte

Fondul Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală anunță concurs de proiecte

Ambasada SUA la Chișinău are plăcerea de a anunța o cerere de propuneri pentru programul de granturi al Fondului Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală (AFCP) din 2018. Fondul Ambasadorilor a fost înființat de Congresul SUA în 2001 pentru a ajuta țările să își păstreze patrimoniul cultural și să demonstreze respectul acordat de SUA pentru diferite culturi din întreaga lume.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor în limba engleză către Ambasada SUA la Chișinău este vineri, 29 decembrie 2017, la ora 17:30. Destinatarii vor fi anunțați despre rezultatele în vara anului 2018. Propunerile trebuie să fie transmise electronic pe adresele de e-mail leancaai@state.gov, salesanca@yahoo.com.

Fondul Ambasador sprijină proiectele de conservare a patrimoniului cultural în următoarele trei categorii:

 1. A) SITURI CULTURALE, care includ (dar nu se limitează la) clădiri istorice și situri arheologice.

Propunerile din această categorie pot implica, de exemplu, conservarea unei clădiri antice sau istorice, păstrarea unui sit arheologic sau documentarea siturilor culturale dintr-o regiune pentru conservare.

 1. B) OBIECTE ȘI COLECȚII CULTURALE de la un muzeu, un sit sau o instituție similară care include obiecte arheologice și etnografice, picturi, sculpturi, manuscrise și nevoi generale de conservare a muzeului.

Propunerile din această categorie pot implica, de exemplu, tratamentul de conservare pentru un obiect sau o colecție de obiecte; evaluarea nevoilor unei colecții în ceea ce privește starea și strategiile sale de îmbunătățire a stării de conservare; inventarierea unei colecții în scopuri de conservare și protecție; crearea de medii sigure pentru stocarea sau afișarea colecțiilor; sau formare specializată în îngrijirea și conservarea colecțiilor.

 1. C) FORME DE EXPRESIE CULTURALĂ TRADIȚIONALĂ, care includ muzica tradițională, limbile indigene și meșteșugurile.

Propunerile din această categorie pot implica documentarea și înregistrarea audiovizuală a formelor de muzică tradițională și de dans pentru difuzarea largă ca mijloace de predare și conservare suplimentară a acestora sau sprijin pentru instruirea în conservarea artelor sau meșteșugurilor tradiționale care sunt pe cale de dispariție.

PRIORITĂȚI DE FINANȚARE PENTRU CONCURSUL DIN 2018: Propunerile care îndeplinesc unul sau mai multe dintre următoarele criterii vor primi o atenție deosebită în anul 2018:

 • Sprijinirea directă a tratatului din SUA sau a obligațiilor privind acordul bilateral, cum ar fi acordurile de protecție a patrimoniului cultural;
 • Susținerea păstrării siturilor inscripționate ale Patrimoniului Mondial UNESCO;
 • Sprijinirea reducerii riscului de dezastru pentru patrimoniul cultural și recuperarea patrimoniului cultural după dezastre în zone seismic active și alte zone predispuse la dezastre.

Fondul Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală NU sprijină următoarele:

 • Conservarea sau achiziționarea de obiecte culturale, colecții sau proprietăți imobiliare, în proprietate privată sau comercială, inclusiv cele a căror transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică este prevăzut, planificat sau în curs, dar nu este complet la momentul depunerii propunerii;
 • Conservarea patrimoniului natural (formațiuni fizice, biologice și geologice, colecții paleontologice, habitate ale speciilor amenințate de animale și plante, fosile, etc.);
 • Conservarea rămășițelor hominide sau umane;
 • Conservarea mijloacelor de informare (ziare, reviste de știri, emisiuni radio și TV etc.);
 • Conservarea materialelor publicate disponibile în altă parte (cărți, periodice etc.);
 • Dezvoltarea curriculei sau a materialelor educaționale pentru utilizarea în clasă;
 • Săpături arheologice sau anchete în scopuri de cercetare;
 • Cercetarea istorică, cu excepția cazurilor în care cercetarea este justificată și integrală pentru succesul proiectului propus;
 • Achiziționarea sau crearea de noi exponate sau colecții pentru muzee noi sau existente;
 • Construirea de noi clădiri, adăugări de clădiri sau acoperiri permanente (de exemplu, peste situri arheologice);
 • Comisionarea unor noi opere de artă sau arhitectură în scopuri comemorative sau de dezvoltare economică;
 • Crearea unei adaptări noi sau moderne a dansurilor tradiționale existente, cântece, compoziții muzicale, piese sau alte spectacole;
 • Crearea de replici sau recrearea de obiecte sau situri culturale care nu mai există;
 • Relocarea siturilor culturale de la o locație fizică la alta;
 • Eliminarea obiectelor sau elementelor culturale din țară din orice motiv;
 • Digitizarea obiectelor sau colecțiilor culturale, cu excepția cazului în care fac parte dintr-un efort de conservare mai clar și clar definit;
 • Planurile de conservare sau alte studii, cu excepția cazului în care acestea sunt o componentă a unui proiect mai amplu pentru a pune în aplicare rezultatele acestor studii;
 • Rezerve bănești, dotări sau fonduri reînnoibile (fondurile trebuie să fie cheltuite în perioada de acordare a grantului (până la cinci ani) și nu pot fi utilizate pentru crearea unui fond de dotare sau de reînnoire);
 • Costurile campaniilor de strângere de fonduri;
 • Costuri neprevăzute, neprevăzute sau diverse;
 • Călătorii internaționale, cu excepția cazurilor în care călătoriile sunt justificabile și integrate în succesul proiectului propus;
 • Călătorii sau studii pentru dezvoltarea profesională;
 • Proiecte individuale care costă mai puțin de 10.000 $.

Entități eligibile de a aplica: Solicitanții trebuie să fie organizații neguvernamentale, muzee, ministere de cultură sau instituții și organizații similare care să demonstreze că au experiența necesară și capacitatea de a gestiona proiectele de conservare a patrimoniului cultural. Programul încurajează puternic împărțirea costurilor, contribuțiile în natură și alte forme de participare la costuri.

Notă specială privind sit-urile și obiectele care au o legătură religioasă: Un element cu legătură religioasă (inclusiv un loc de închinare) poate face obiectul unui grant de conservare culturală dacă elementul își are semnificația primară și este nominalizat exclusiv pe baza unor elemente arhitecturale, artistice, istorice .

Propunerile de proiecte trebuie să includă:

 • Informații de bază ale proiectului, inclusiv titlu, date ale proiectului, localizare, și rezumatul acestuia;
 • Informații despre solicitant, inclusiv informații de contact, CV-uri ale directorului de proiect și personalului de implementare;
 • Scopul proiectului , obiectivele și rezultatele obținute în urma implementării;
 • Descrierea activităților proiectului în ordine cronologică și perioada realizării acestora;
 • Declarația de importanță care subliniază valoarea istorică, arhitecturală, artistică sau culturală (nereligioasă) a obiectului proiectului;
 • Declarație de urgență;
 • Declarația de sustenabilitate care descrie pașii sau măsurile care vor fi luate pentru a menține sit-ul, obiectul sau colecția în stare bună după finalizarea proiectului ;
 • Buget detaliat al proiectului, delimitat în perioade bugetare de un an (2018, 2019, 2020 etc.), care enumeră toate costurile în categorii separate
 • Cel puțin cinci imagini digitale (JPEG) sau fișiere audiovizuale care transmit natura și starea sit-ului, obiectului sau a formei de expresie culturală.

Solicitanții trebuie să citească cu atenție instrucțiunile furnizate pe site-ul web al ambasadei înainte de a completa și a depune formularul.  Ambele instrucțiuni și formularul de cerere pot fi găsite pe pagina web a Ambasadei la https://md.usembassy.gov/education-culture/local-programs/culture-programs/ambassadors-fund-cultural-preservation .

Dacă nu sunteți sigur de eligibilitatea proiectului sau pentru alte tipuri de întrebări, vă rugăm să contactați coordonatorul programului Alexandru Leanca tel: 022 85-17-14, e-mail: leancaai@state.gov , salesanca@yahoo.com . Aplicațiile care nu respectă instrucțiunile sau sunt incomplete nu vor fi examinate.

 Accesați linkurile de mai jos pentru a descărca instrucțiunile  și formularul de cerere:

INSTRUCTIONS (ENG)

INSTRUCTIONS (ROM)

APPLICATION FORM