Asistență Socială și Protecția Familiei

Flagel social – trafic de ființe umane

La 11 ianuarie 2016 a avut loc ședința Comisiei teritoriale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane. Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, conform deciziei Consiliului raional, este președintele comisiei, iar membrii comisiei reprezintă practic toate sferele de activitate care au tangența nemijlocită cu prevenirea și combaterea acestui fenomen social. Președintele comisiei a accentuat faptul că scopul principal al comisiei raionale constă în corelarea activităților: pentru sporirea eficacității toate subdiviziunile trebuie să se afle în legătură reciprocă, să fie informate despre cazurile depistate pentru a întreprinde la nivel de instituție sau, după caz, la nivel de comisie raională măsurile necesare.

La ordinea de zi a ședinței au fost puse două chestiuni – raportul despre activitatea comisiei în 2015 și aprobarea planului de acțiuni pentru anul 2016.

Dna Aliona Muntean, secretarul comisiei, a informat prezența despre activitățile planificate și realizate în anul 2015. Acțiuni de informare și sensibilizare (mese rotunde, seminare, instruiri, concursuri etc.) despre pericolul care prezintă diferite forme de trafic de ființe umane pe parcursul anului au fost desfășurate în rândul cadrelor didactice și elevilor, colaboratorilor din sfera socială și organelor de drept. În 2015 poliția a depistat șase cazuri de trafic de ființe umane, au fost pornite dosare penale, pe marginea unui caz deja este emis verdictul judecății, traficanții ispășind pedeapsa. Un caz de trafic a fost depistat de către poliția de frontieră.

Dna Viorica Nastasiu, șefa direcției asistență socială și protecția familiei, a informat că angajații tuturor serviciilor pe lângă lucrul profilactic acordă, la necesitate, ajutor concret. Așadar, au fost depistați nouă copii aflați în situație de risc major, potențiale victime ale traficului, șase dintre ei au fost plasați în centre comunitare și apoi în familiile asistenților parentali profesioniști.

În toate instituțiile instructiv-educaționale o atenție sporită, sub diferite forme, se acordă informării atât elevilor, cât părinților și rudelor copiilor despre consecințele posibile ale violenții în familie, despre pericolul traficării. Se lucrează cu familiile vulnerabile, în conlucrare cu APL de nivelul I și II se întreprind măsuri pentru acordarea ajutorului atât material, cât și moral. Deși se lucrează mult în această direcție, situația este complicată, coordonarea activităților tuturor actori sociali este necesară, a concluzionat dna Raisa Burduja, șefa direcției educație.

Instabilitatea politică, situația social-economică precară din țară sporește migrația populației, dezlegând mâinile traficanților care atrag în mrejele lor noi victime, a constatat dl Ion Haret, șeful secției securitate publică a Inspectoratului de poliție. După părerea dlui Haret, trebuie de acordat o atenție sporită traficului de muncă. Au fost depistate patru asemenea cazuri, însă fenomenul sclaviei adevărate există nu undeva peste hotarele republicii, dar și în raionul nostru. Pare incredibil, însă unii oameni sunt impuși să muncească (spre exemplu, să pască animale) fără a fi remunerați. Fără implicarea autorităților publice locale care cel mai bine cunosc situația în teritoriu și inspecției muncii problema nu va fi rezolvată. Sunt frecvente cazurile de abandon al locuinței de către minore cu vârsta 13-14 ani, a continuat dl Haret. Astfel, au fost înregistrate 16 asemenea fapte, fetele fiind date în căutare și reîntoarse în familie. Provenind din familii vulnerabile unde părinții alcoolici nu s-au ocupat de educația copiilor, acestea minore sunt potențialele victime a traficanților. Dorința lor de a duce un mod liber și „frumos” de viață este calea directă spre exploatarea sexuală.

Discuția pe marginea raportului de activitate a fost constructivă, accentul fiind pus pe problemele existente și identificarea modalităților și căilor de soluționare.

Planul de acțiuni pentru anul 2016 a fost completat cu unele propuneri parvenite de la membrii comisiei teritoriale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane și apoi aprobat prin vot unanim.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”