Noutăți

Finanțele raionului sunt în mâini bune

La data de 8 februarie curent colaboratorii direcției finanțe au făcut totalurile activității în anul 2017. Dna Ina Caliman, șefa direcției finanțe, a menționat că începutul anului a fost anevoios, deoarece s-a introdus noul sistem informațional de management financiar. Cu greutăți în acest sens s-au întâlnit atât specialiștii direcției, cât și contabilii instituțiilor publice și a primăriilor. Pentru a depăși momentele acestea, s-au organizat seminare și instruiri pentru contabili. Specialiștii direcției a acordat ajutor metodic pe parcursul întregului an. Mult timp și eforturi a cerut elaborarea unui formular pentru politici de salarizare, voluminos și complicat. Imperfecțiunea programului informațional în funcționarea căruia au avut loc întreruperi la fel a creat probleme și a generat întârzieri în dările de seamă, însă nesemnificative. Din partea Ministerului finanțelor n-au parvenit obiecții vizavi de elaborarea și administrarea bugetului raional. O problemă despre care s-a vorbit la ședința de seamă pentru anul 2016 a rămas nesoluționată parțial – iresponsabilitatea sau incompetența contabililor care nu prezintă în termen rapoartele financiare. Imixtiunea primarilor în aceste cazuri este necesară deoarece suferă activitatea direcției finanțe. (Raportul integral a fost plasat pe site-ul Consiliului raional în rubrica „Transparența decizională”).

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, în luarea sa de cuvânt a accentuat că în calitate de ordonator de credite trebuie să cunoască situația reală privind finanțele bugetului raional, toate modificările în legile legate de finanțele publice. Colectivul direcției este profesionist, unit și responsabil și merită mulțumiri și cele mai înalte aprecieri. Specialiștii direcției deseori lucrează în afară programului de lucru, sâmbăta și duminica pentru a face față cerințelor și a îndeplini obligațiunile deserviciu la cota maximă. Totodată președintele raionului a subliniat că are cerințe unice față de toți funcționarii publici cu privire la disciplina muncii – indiferent când specialistul a plecat seara acasă, la muncă trebuie de venit la ora 8.00 dimineața. Este necesar de găsit o modalitate pentru a compensa munca în afara programului a specialiștilor direcției, a punctat dl Molozea.

Vicepreședintele raionului, dl Vasile Gherman, a apreciat unitatea, mobilizarea și cunoștințele in domeniul finanțelor a colectivului direcției și a mulțumit pentru munca depusă. Dl Gherman a subliniat că președintele raionului trebuie să fie informat despre tot ce ține de finanțele publice și indicațiile Ministerului de finanțe, iar vicepreședinții să cunoască informația ce ține de domeniul lor de activitate.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”