Noutăți

Festivalul Tineretului „Atitudine pe strada Ta!”

Regulamentul    Festivalului Tineretului  cu genericul ” Atitudine pe strada TA!”

Prezentul Festival este organizat de către Direcția  Cultură, Tineret, Sport și Turism, sub egida Consiliului Raional Ștefan-Vodă.

Obiectivele

1.Sporirea activismului civic şi participării în procesul de luare a deciziilor la nivel local.

2.Promovarea, motivarea şi valorificarea potenţialului creator al tinerilor.

3.Sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor acestora. 

Condiții  de participare 

Festivalul Tineretului este  organizat pentru şi de către tineri, cu participarea tinerilor din diferite categorii sociale, inclusiv şi cei cu oportunităţi reduse, cu implicarea persoanelor/instituţiilor publice şi a ONG, asociaţiilor obşteşti etc. Evenimentul din acest an se va desfăşura conform genericului”Atitudine pe strada TA!”. Indiferent dacă sunt spaţii civice, publice, digitale sau fizice, acestea sunt esenţiale pentru a permite tinerilor să se implice, să participe şi să se simtă parte a comunităţii din care fac parte. Prin prezentul Festival  ne propunem să fie abordate şi elucidate problemele cu care se confruntă tinerii – trei aspecte.

Primul ţine de siguranţa tinerilor dincolo de pereţii casei – cu prietenii, în stradă, la şcoală, locuri unde aceştia se pot confrunta cu intimidare, lipsă de toleranţi şi se încearcă încurajarea şi cultivarea respectului şi a toleranţei  faţă de semeni.

Un alt aspect se referă la siguranţa în mediul online, unde tinerii se pot confrunta cu hărţuire, mesaje cu tentă sexuală etc.

Al treilea aspect presupune un apel către autorităţi pentru a depune eforturi spre fortificarea consiliilor tinerilor la nivel local, astfel încât aceştia să se implice în procesul decizional etc. 

Organizare și desfășurare 

 Festivalul  Tineretului se va desfăşura în două etape: 

    1).  Fiecare  echipă/sau grup de tineri vor desfăşura activităţi de animaţie stradală pe tematica discriminării precum şi a toleranţei faţă de diferite grupuri frecvent discriminate, aplicate situaţiei comunităţii respective.  Perioada 01- 11 noiembrie 2018 , etapa locală.

Recomandăm Modele din sfera animaţiei stradale cum ar fi: flash- mob, teatru  social,           teatru forum, expoziţie fotografii cu tematică, modelare baloane, pictare pe  faţă, activităţi   prin intermediul jocului interactiv, etc. (combinaţi animaţia folosind diverse elemente   pentru  a atrage publicul-îmbinaţi muzica, dansul.). 

Ofertele de prezentare a dosarelor – obligatoriu proiecţie scurt metraj (până la 5  minutecu animaţie stradală desfăşurată în localitatea de unde veniţi pentru etapa raională vor fi depuse la DCTST ,( str. Libertăţii 1,bir. 303-304) până la 20 noiembrie 2018, ( email –   directiaculturasv@mail.ru.) şi vor include  următoarele informaţii: 

                                                 Dosar/formular de participare

Festivalul Tineretului cu genericul ” Atitudine pe strada TA!”

 

Localitatea________________________________

Numele,Prenumele ___________________________

Denumirea organizaţiei________________________

Număr de participanţi _____________

Categorie de vârstă ___________________________

Studii__________________________________

Denumirea activităţii____________________________

Programul înregistrat  video în acţiune____________

Parteneri implicaţi______________________________

2). Festivitatea de premiere  cu vizionarea proiecţiilor de scurt metraj selectate de către juriu va avea  loc la data de  25 noiembrie 2018, în incinta școlii de Arte ,,Maria Bieșu”  din or. Ştefan Vodă.

Premieri

Participanţii  activi  care vor respecta regulamentul în cauză – cu creativitatea acţiunilor /inovaţia propusă de metode stradale  – vor fi apreciaţi  cu diplome şi  cadouri de preţ.

    Juriul îşi rezervă dreptul de a interveni cu modalităţi în acordarea premiilor, păstrând suma generală intactă.

     Telefoane de contact: 0242-2 26 48, 2 37 14