Noutăți

Festivalul pascal „LUMINA ÎNVIERII”

Hristos a înviat din morţi

Cu moartea pre moarte călcând,

Şi celor din morminte

Viaţă dăruindu-le.

Această înălţătoare şi plină de bucurie veste a fost unul din laitmotivul primului festival raional al datinilor şi obiceiurilor pascale „Lumina Învierii”, care s-a desfăşurat la 3 mai curent în imediata apropiere a bisericii „Sf. Ioan Botezătorul” din or. Ştefan-Vodă. De fapt, festivaluri raionale pascale s-au mai organizat nu o dată. Dar acestui festival i se poate atribui o numărătoare nouă, deoarece organizatori ai festivalului pentru prima dată au devenit protopopiatul de Ştefan-Vodă şi direcţia cultură, tineret, sport şi turism a Consiliului raional. Şi nu putem să nu menţionăm efortul deosebit al celor de la biserica „Sf. Ioan Botezătorul” în frunte cu parohul acestui locaş sfânt, cu tânărul, dar inimosul şi inteligentul paroh Ioan Apostol. O dublare a forţelor, exprimată prin larga participare a protopopiatului şi a Consiliului raional, şi-a găsit expresia chiar din primele minute ale festivalului, ograda din preajma bisericii era plină de lume, tot aici fiind amenajată o frumoasă şi variată expoziţie de icoane, de vechi cărţi ale religiei noastre creştine, de bucate tradiţionale pascale, de alte tipuri de obiecte confecţionate de meşterii populari din raion.

La festival a fost prezentă conducerea raionului nostru în persoana dlui Nicolae Molozea, preşedintele raionului, a dlor Vasile Gherman şi Alexandru Pavlicenco, vicepreşedinţi ai raionului. Şi pentru a se sublinia această comuniune, conlucrare a conducerii raionului şi onoratelor feţe bisericeşti în prezenţa tuturor s-a făcut o poză impunătoare comună, căci la festival au fost prezenţi, practic, toţi parohii bisericilor din raion.

Cu un mesaj emoţionant, încărcat de adevărată credinţă, către cei prezenţi s-a adresat protopopul raionului Ştefan-Vodă, preacucernicul părinte Anatolie Railean, care a binecuvântat acest festival, transmiţând cuvinte de înaltă susţinere din partea Mitropolitului Chişinăului şi a întregii Moldove Vladimir pentru acest festival pascal raional.

Apoi cuvântul i s-a oferit dlui Nicolae Molozea, preşedintele raionului:

–Mult stimate feţe bisericeşti, onorată asistenţă, cu adevărate sentimente creştineşti salut prezenţa d-voastră la această acţiune culturală, dedicată marii sărbători a Învierii Domnului nostru Isus Hristos, a specificat preşedintele raionului. Am vizitat deja expoziţiile organizate, mă bucură prezenţa destul de mare în plan numeric a participanţilor din majoritatea absolută a localităţilor raionului. Aşa că toată încrederea că acest festival, cu larga susţinere a locaşurilor sfinte din raion, are un viitor foarte bun. Şi e firesc să fie aşa pentru că acest festival este unul deosebit, unul care promovează sfintele noastre valori creştineşti. Deci, nu-mi rămâne decât să vă felicit pe toţi cu prilejul minunatei sărbători a Învierii Domnului nostru Isus Hristos şi să vă doresc să aveţi în suflet loc doar pentru bucurie şi sfântă lumină!

Apoi festivalul continuă prin evoluarea corurilor bisericeşti. Cei prezenţi au audiat cu plăcere şi creştinească emoţie evoluţia corurilor bisericeşti din s. Tudora, Ermoclia, Cioburciu, Crocmaz, Ştefăneşti, Volintiri, Semionovca, ale bisericilor „Sf. Ioan Botezătorul” şi „Sf. Treime” din or. Ştefan-Vodă. Au delectat, ca totdeauna, prin evoluţia lor distinctă formaţiile folclorice „Basarabenii” (or. Ştefan-Vodă) şi „Vatra” din s. Popeasca. Cu un mesaj deosebit, în care s-au îmbinat firesc elementele bisericeşti cu cele laice, au venit în faţa prezenţei formaţia folclorică „Mărgăritare” de la liceul „Ştefan-Vodă”. Iar evoluţia corului „Crescendo” a direcţiei cultură a fost una de excepţie, formidabilă, aşa cum se cuvine unor profesionişti veritabili.

Au fost extraordinare şi expoziţiile – cu foarte vechi cărţi bisericeşti, cu lucrări variate pe motive biblice ale meşterilor populari. Iată doar câteva nume dinte cei menţionaţi cu Diplome ale Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove: dl Ion Cojocaru din Răscăieţi (feronerie), dna Sofia Burdiugov din s. Olăneşti (icoane), dna Ana Pădureanu din s. Ştefăneşti (expoziţie de păpuşi pe motive biblice), dna Ludmila Gavgaş din or. Ştefan-Vodă (ouă sărbătoreşti executate în diferite tehnici), dna Maria Harcenco din or. Ştefan-Vodă (icoane), dna Maria Dărănuţă din s. Cioburciu (icoane cu chipul lui Isus Hristos). Au fost admirabile şi expoziţiile muzeului „La casa părintească” din s. Copceac, a filialei Crocmaz a şcolii de arte din Olăneşti etc.

De fapt, merită întreaga susţinere pentru participarea lor toţi cei circa 300 de participanţi, 147 de corişti, 30 de meşteri populari din cele 15 localităţi prezente la festival. Aşa că a avut perfectă dreptate dna Valentina Uţa, şefa direcţiei cultură, tineret, sport şi turism, menţionând atunci când a făcut bilanţurile acestui festival în mod special: „Prin efortul nostru comun cu preacuvioşii preoţi, cu participanţii la festival am reuşit o acţiune înălţătoare de suflet, am onorat sfintele postulate ale credinţei şi ne-am curăţat spiritual. Aşa că, în opinia mea, festivalul e o adevărată reuşită ce ne aparţine tuturor.”

Pe final, din partea Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove, vicepreşedintelui raionului dlui Alexandru Pavlicenco i-a fost înmânată o „Biblie” excepţional executată, în semn de recunoştinţă conducerii raionului pentru contribuţia la realizarea acestui eveniment cultural în premieră.

Valeriu GAJU, „PRIER-info”

P.S. Fotografiile de la  festivalul pascal sunt plasate în categoria „Galerie foto”