Noutăți

Festivalul-concurs raional „Gerar-2019”

Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferind modalităţi eficiente şi oportune de valorificare a tradiţiilor, obiceiurilor şi datinilor populare locale şi naţionale. În context, la 26 decembrie curent, la casa de cultură Ștefan Vodă s-a desfășurat festivalul-concurs de colinde, obiceiuri și datini de Crăciun și Anul Nou „Gerar”, etapa raională. Concursul a fost jurizat de către dna Valentina Uța, șefa direcției cultură, tineret, sport și turism, dna Vera Lazarev, directorul Centrului raional de creație a copiilor și adolescenților, dl Victor Sînchetru, președintele sindicatului din ramura învățământului, dna Svetlana Guzgan, specialistul Direcției generale educație.

Dna Ludmila Țurcan, prezentatoarea concursului, în mesajul de salut a subliniat că Crăciunul este cea mai importantă sărbătoare a creştinilor și este încununat cu cele mai multe tradiții și ritualuri populare. Astfel, festivalul va contribui la renașterea, propagarea și păstrarea obiceiurilor și datinilor calendaristice a sărbătorilor de iarnă.

În scena casei de cultură au evaluat colectivele artistice etnofolclorice din toate instituțiile de învățământ și Centrul raional de creație a copiilor și adolescenților. Mini-spectacole prezentate au fost interesante, fiecare în felul său, au cuprins o gamă largă de obiceiuri și tradiții de iarnă specifice localităților. Costume populare foarte frumoase, măști originale, repertoriul interesant și bogat, copii frumoși și talentați, conducători artistici înzestrați cu har de Cel de Sus – această scurtă sinteză celor văzute și audiate nu este în stare să reflecte atmosfera creată la „Gerar”. Rezultatele concursului vor fi anunțate mai târziu, învingătorilor fiind decernate diplome și premii. Dar mai important este că fiecare participant la acest eveniment a devenit altfel – mai bogat sufletește, mai aproape de cultura și istoria neamului…