Noutăți

Festivalul-concurs „Cine are dor de plai”, etapa a două

Partea a doua a festivalului-concurs raional „Cine are dor de plai” a constituit-o competiţia între declamatori şi s-a desfăşurat tot în casa de cultură din or. Ştefan-Vodă la 31 august – tocmai de Sărbătoarea Naţională „Limba noastră cea română”. Dat fiind faptul că în 2017 se împlinesc 100 de ani de la scrierea poemului „Limba noastră”, dar, cu regret, şi un centenar de la plecarea în nefiinţă a lui Alexei Mateevici, concurenţii s-au prezentat în scenă doar cu opere ale marelui cântăreţ al limbii noastre. Concursul s-a desfăşurat în două compartimente – poezie şi proză. În scenă s-au prezentat 20 de participanţi, majoritatea lor covârşitoare având reale aptitudini de declamatori, gust artistic şi mulţi chiar o bună ţinută scenică. Merită să fie apreciate şi comentate mai multe evoluţii, dar se cere de menţionat un detaliu care nu poate să nu bucure – este vorba despre evoluţiile a două participante din sate rusolingve – Ana Crivolapova din Semionovca şi Irina Ostroverhova din Viişoara, care au demonstrat o română perfectă şi spirit artistic evident, lucru pentru care s-au regăsit printre deţinătorii locului trei la capitolul poezie. Dacă ne amintim şi de evoluţia frumoasă în limba română a Dianei Furâşeva (Viişoara), participantă la concursul între interpreţii de cântece, desfăşurat câteva zile în urmă, s-ar putea constata cu satisfacţie că elevii de azi din astfel de sate dau semne clare de mentalitate europeană. Tot locul trei i-a revenit şi Alexandrei Ganenco din Crocmaz, care la acelaşi concurs al interpreţilor de muzică a zguduit sala cu piesa „Lupii”, precum şi Nicoletei Prutean din Talmaza, Anastasiei Teslaru din Ştefan-Vodă, Alionei Ţânţari din Copceac.

Locul doi a revenit la trei participanţi dotaţi cu har de netăgăduit. Iosif Cazacenco din Cioburciu nu doar că are o voce care se „aşează” perfect pe microfon, dar mai are şi un simţ select al măsurii în stăpânirea vocii, o ţinută sobră, conformă textului. Nicoleta Palanciuc, declamând poezia „Unora”, a demonstrat că ştie foarte bine să facă atmosferă în scenă, pe care a transmis-o convingător publicului. Iar cel de-al treilea deţinător al premiului doi – Igor Glavan din Antoneşti – a cucerit prin maniera sa dezinvoltă, liberă, de parcă ar fi în scenă de multă vreme.

Învingătoarea concursului – Patricia Uţa, liceană din Ştefan-Vodă – s-a prezentat la concurs ca un declamator profesionist: şi-a pregătit un fon muzical adecvat, a trăit fiecare cuvânt, şi-a calculat fiecare gest, dar a mai fost şi extraordinar de emotivă – s-au văzut oameni lăcrimând în sală şi printre spectatori, şi printre concurenţi, şi chiar printre membrii juriului. Iar atunci când dl N. Molozea i-a înmânat Patriciei premiul, sala a ovaţionat.

Iar între cei care s-au prezentat în scenă cu bucăţi de proză merită toată admiraţia Nicoleta Tomuz din Carahasani. Dar şi aici învingătorul a fost unul incontestabil – Andrian Gurdiş din Ştefan-Vodă, care a prezentat cuvântarea lui Alexei Mateevici la Congresul învăţătorilor moldoveni ce a avut lor în 1917 la Chişinău. Andrian a găsit tonalitatea exactă pentru a transmite mesajul – cea a unui preot înflăcărat, dar, înainte de toate, a unui patriot înţelept care vine cu sfaturi de enormă valoare spirituală.

Şi la acest concurs dl N. Molozea a fost prezent de la început până la ceremonia de menţionare a învingătorilor, iar în luarea sa de cuvânt la final a menţionat:

–La moment, nu ştiu prin ce cuvinte să mulţumesc din toată inima tuturor participanţilor la concurs, a subliniat vădit emoţionat preşedintele raionului. Una pot s-o spun cu certitudine: sunt mândru de voi, sunt profund satisfăcut că s-a mai demonstrat o dată că pe această palmă de pământ pe nume raionul Ştefan-Vodă sunt multe talente adevărate. Vă promit că o să aveţi toată susţinerea mea, a Consiliului raional pentru a vă dezvolta aptitudinile, talentul. De una regret, şi trebuie să întreprindem măsuri pentru a schimba lucrurile: că şi la festivalul interpreţilor, şi la cel al declamatorilor au fost cam puţini spectatori. Păcat, pentru că aveau de ce să se bucure.

Valeriu GAJU, „PRIER-info”