Comunicate Noutăți

Felicitări la onorabila vârstă – 100 de ani

Cu prilejul celor 100 de ani împliniți a dnei Irina Grigoroi din s.Tudora, au venit să-i zică La mulți ani, președintele raionului dl Vasile Maxim; dna Valentina Barbei și dl Vladimir Baligari, vicepreședinții raionului și dna Aurica Cebotari, șefa Direcției generale asistență socială și protecția familiei.

Urările de multă sănătate și liniște sufletească, au fost întregite și cu un suport financiar din partea Consiliului raional în sumă de 5000 lei.