Noutăți

Feciorii gliei, onorați la Ștefan Vodă

Tradițional, în ajunul sărbătorii profesionale a lucrătorilor din agricultură și industria prelucrătoare, direcția agricultură și alimentație în conlucrare cu direcția economie și atragerea investițiilor, direcția cultură, tineret și sport sub egida Consiliului raional a organizat și desfășurat o solemnitate dedicată sărbătoriților ce a avut loc în restaurantul „Mărțișor”.

O notă deosebită au adus sărbătorii felicitarea frumoasă din partea micilor artiști care au slăvit în versuri agricultorii care trudesc în câmp de zori până în seară, pentru a aduce pe masa cetățenilor raionului rodul muncii lor – pâinea cea de toate zilele.

A venit în fața sărbătoriților dl Mircea Cuclenco, noul șef al direcției agricultură și alimentație cu un raport despre activitatea desfășurată pe parcursul anului și mulțumind tuturora pentru truda depusă și rezultatele obținute.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, în mesajul său de felicitare a menționat că agricultura constituie unul dintre sectoarele cheie pentru raion și are o pondere considerabilă în creșterea economiei locale. Președintele raionului a felicitat plugarii, inginerii și mecanizatorii, conducătorii unităților economice din agricultură din partea Consiliului raional, mulțumind pentru efortul depus, vrednicia și marea dragoste față de glia străbună: „Mă închin în fața dumneavoastră și vă aduc sincere urări de sănătate, putere de muncă, energie și optimism, împliniri pe potriva aspirațiilor și doleanțelor, bunăstare și căldură în căminele familiale”.

A avut loc ceremonia de premiere a învingătorilor concursului raional „Toamna de aur” și a celor mai buni lucrători din agricultura raionului (Accesați rubrica site-ului „Galerie foto” unde sunt plasate imagini foto de la eveniment).

PROCES – VERBAL

al şedinţei Comitetului organizatoric al

Concursului raional “TOAMNA DE AUR

20 noiembrie 2017                      or.  Ştefan Vodă

Cu privire la totalurile concursului raional „Toamna de Aur”.

  1. Se declară învingători:

1.1. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de grâu la hectar”

SRL „Carahasani Agro”, s. Carahasani, conducător Cociu Vasile, care a recoltat de pe suprafaţa de 642 ha – 3217 tone de grâu, recolta medie constituind 50,1 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 2500 lei.

1.2. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de orz la hectar”

SRL „Paltira Agro”, s. Palanca, conducător Colţa Nicolae, care a recoltat de pe suprafaţa de 66 ha – 377 tone de orz, recolta medie constituind 57,2 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 1500 lei;

1.3. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de rapiţă de toamnă”

SRL „Miturix Agro”, s. Ermoclia, conducător Ţurcan Vasile, care a recoltat de pe suprafaţa de 244 ha -691 tone de rapiţă, recolta medie constituind 28,3 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 1500 lei;

1.4. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de mazăre la hectar”.

SRL „WeTrade Agro”, s. Talmaza, conducător Ciolac Dumitru, care a recoltat de pe suprafaţa de 332 ha – 1240 tone de mazăre, recolta medie constituind 37,3 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 1500 lei.

1.5. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de porumb la hectar”

SRL „Focaro Agro”, s. Copceac, conducător Belotcaci Valeriu, care a recoltat de pe suprafaţa de 249 ha – 1700 tone de porumb, recolta medie constituind 68,2 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 2500 lei.

1.6. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de floarea soarelui la hectar”

SRL „Focaro Agro”, s. Copceac, conducător Belotcaci Valeriu, care a recoltat de pe suprafaţa de 663 ha – 2290 tone de floarea soarelui, recolta medie constituind 34,5 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 2500 lei.

1.7. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de struguri la hectar”

SRL „Apllum Dab”, s. Slobozia, conducător Vartiks Boriss, care a recoltat de pe suprafaţa de 27 ha – 415 tone de struguri, recolta medie constituind 153 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 2500 lei.

1.8. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de fructe la hectar”

SRL „Farm Prod”, s. Olăneşti, director de producere Rovenco Victor, care a recoltat de pe suprafaţa de 102 ha – 6120 tone de fructe, recolta medie constituind 600 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 2500 lei.

1.9. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de legume la hectar”

SRL „Bavasco-C”, s. Căplani, conducător Bacal Vasile, care a recoltat de pe suprafaţa de 16 ha – 1250 tone de legume, recolta medie constituind 781 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 2000 lei;

  1. Consiliul raional recomandă organelor de conducere ale agenţilor economici – învingători ai concursului, să acorde, din contul întreprinderii, premii băneşti conducătorului, specialiştilor şi conducătorilor de sectoare antrenaţi în creşterea şi recoltarea culturilor agricole.

Dispoziția președintelui raionului

În semn de recunoştinţă din partea Consiliului raional Ştefan Vodă pentru activitate îndelungată şi rodnică, muncă cu dăruire de sine, responsabilitate, perseverenţă, înalt profesionalism şi cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare” se decernează cu Diploma de Onoare şi cadou de preţ următorilor lucrători din agricultură şi industria prelucrătoare a raionului:

1.Ţînţari Ion, mecanizator SRL „Focaro Agro”, s. Copceac

2.Voloh Andrei, mecanizator SRL „Paltira Agro”, s. Palanca

3.Moiseenco Valeriu, mecanizator SC „Prot CV” SRL, or. Ștefan Vodă

4.Moraru Ion, manager ÎM „Vinăria Purcari” SRL, s. Purcari

5.Juravschi Ion, mecanizator SRL „We Trade Agro”, s. Talmaza

6.Otean Serghei, mecanizator SRL „Bebei Prim”, s. Volintiri

7.Railean Igor, mecanizator SRL „Golnic Prim”, or. Ștefan Vodă

8.Moiseev Iurie, mecanizator SRL „Purcari Service”, s. Purcari

9.Machedon Pavel, manager SRL „Agro Walters”, s. Semionovca

10.Belibov Serghei, mecanizator SRL „Farmprod”, s. Olănești

11.Catană Alexandru, administrator SRL „Grape Alliance”, s. Carahasani

12.Ploşniţa Vitalie, mecanizator CAP „Sta Prim” s. Talmaza

13.Cotorobai Viorel, mecanizator SRL „El Agro Grup”, s. Căplani

14.Cojocari Mihail, mecanizator SRL „Răscăieţenii Agro”, s. Răscăieți

15.Gandobescu Vitalie, administrator GŢ „Gandobescu Ion”, s. Talmaza

  1. Movilă Leonid, inginer securitate şi sănătate SRL „Apllum Dab”, s. Slobozia

17.Prutean Pavel, manager SRL „Pavergal Unic”, s. Talmaza

18.Şevcenco Igor, mecanizator CAP „Parvier”, s. Răscăieți

19.Melentii Anatolie, mecanizator CA „Slobozia Hanesei”, s. Slobozia

20.Pavlicenco Vica, contabil SRL „Vitis Victoria”, or. Ștefan Vodă

21.Trofimov Alexandru, mecanizator SRL „Antelis Agro”, s. Marianca

22.Talmazan Oleg, administrator GŢ „Talmazan Oleg”, s. Răscăieți

23.Cojocari Ion, administrator SRL „Sandu Nellu”, s. Cioburciu

24.Golban Igor, administrator GŢ „Ygreck Group”, s. Carahasani

25.Leşan Vasile, mecanizator SRL „Miturix Agro”, s. Ermoclia

26.Maimaş Vitalie, administrator GŢ „Carolina Maimaş” s. Talmaza

27.Barcari Nicolai, administrator GŢ „Barcari Nicolai”, s. Răscăieți

28.Bondarenco Ilie, administrator GŢ „Bondarenco Ilie”, s. Slobozia

29.Oprea Anatolie, mecanizator SRL „Antoneşti Agro”, s. Antonești

30.Gavrilovici Serghei, muncitor vinăriei „Et Cetera”, s. Crocmaz

31.Rudenco Ana, pensionară cu merite în agricultură s. Brezoaia

32.Frecăuţan Victor, pensionar cu merite în agricultură s. Răscăieți

33.Buzilă Sergiu, mecanizator SRL „Cioburciu Agro”, s. Cioburciu

34.Guţu Sergiu, mecanizator SRL „Golnic Prim”, or. Ștefan Vodă

   35.Tomuz Alexei şef făţare mecanizată SRL „Carahasani Agro”, s. Carahasani

Preşedintele  raionului            Nicolae Molozea