Noutăți

Factura fiscală electronică, obligatorie la efectuarea livrărilor impozabile în cadrul achizițiilor publice de valoare mică

   Serviciul Fiscal de Stat informează că, începînd cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile, în cadrul achiziţiilor publice de valoare mică, pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Aceste prevederi nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.
Menționăm că în conformitate cu Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, achiziţia publică reprezintă procurarea, prin intermediul unui contract de achiziţii publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorităţi contractante de la operatorii economici selectaţi de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public. Iar contractul de achiziţii publice constituie contract cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect achiziţia de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii.
Concomitent, contractul de achiziţie publică de valoare mică constituie contract cu titlu oneros încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect achiziţia de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii. Contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată nu depăşeşte pragurile menţionate la art.2 alin. (l) din legea nominalizată, sunt reglementate de Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern (art.2). Concomitent, potrivit pct.3 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.665 din 27 mai 2016, contract de achiziţie publică de valoare mică reprezintă actul juridic cu titlu oneros, întocmit potrivit prevederilor prezentului Regulament, exprimat prin contul de plată, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10000 lei fără taxa pe valoarea adăugată, sau prin contractul încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul economic, dacă valoarea acestuia depăşeşte 10000 lei.
Astfel, indiferent de valoarea bunurilor, serviciilor tranzacționate în cadrul achizițiilor publice:
– agenții economici furnizori urmează să elibereze ”e-Factura”;
– instituțiile de stat/bugetare, ce achiziționează bunuri, servicii impozabile cu TVA, urmează să accepte facturile fiscale emise de operatorii economici prin intermediul SIA ”e-Factura”.
Totodată, Serviciul Fiscal de Stat atenționează că, întru facilitarea identificării tipului facturii fiscale, utilizată de părțile contractante la documentarea tranzacțiilor, sistemul informațional automaizat ”e-Factura” pentru prima simbol din diapazonul de serie format din trei litere, asigură atribuirea literii ”E”.
Subsecvent, ținem să menționăm că, SIA „e-Factura” asigură posibilitatea utilizării, atât a ciclului scurt de viaţă, cât şi a ciclului de viaţă lung şi se realizează cu acceptul ambelor părţi implicate în tranzacţie.
Indiferent de ciclul de viață a facturii fiscale ales pentru eliberarea lor în adresa instituțiilor publice/bugetare ce achiziționează bunuri/servicii ambele reprezintă document confirmativ pentru documentarea tranzacției efectuate în cadrul achizțiilor publice. Serviciul Fiscal de Stat recomandă furnizorilor să contacteze cu cumpărătorii – instituțiile publice/bugetare pentru coordonarea tipului ciclului de viață a facturii fiscale electronice la emiterea ei.

Sursa www.sfs.md