Noutăți

Exigența, principialitatea și corectitudinea în activitate – cheia succesului

La  18 ianuarie curent, a avut loc adunarea de dare de seamă a direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri. La ședință au participat dl Nicolae Molozea, președintele raionului, și dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului. Raportul despre activitatea direcției în anul 2016 a prezentat dl Iurie Afanasiev, ales în funcție de șef al DCGCD prin concurs la finele anului 2016.

Președintele raionului a avut unele obiecții ce țin de activitatea specialiștilor direcției, accentuând că specialiștii trebuie să se implice mai activ în toate construcțiile și reparațiile care au loc în raion, indiferent de faptul cine finanțează obiectul – APL, donatori străini sau din țară, cu sau fără aportul Consiliului raional. Specialiștii direcției trebuie să cunoască cu lux de amănunte ce necesități de reconstrucție sau reparație au instituțiile de menire socială, în ce stare se află drumurile locale, apeductele, cazangeriile etc., cu alte cuvinte, să alcătuiască un pașaport al raionului cu indicarea necesităților de construcții sau reparații.

În sarcina direcției a fost pusă identificarea agenților economici care dispun de tehnică necesară pentru deszăpezire și încheierea contractelor pentru acordarea acestui serviciu în situații excepționale.

La moment obiectivul principal este reparația blocurilor A și B ale liceului teoretic „Ștefan Vodă”. Exigența, principialitate sunt calitățile necesare pentru toți colaboratorii direcției deoarece de ei în mare măsură depinde calitatea lucrărilor efectuate, folosirea corectă a banilor publici, a rezumat președintele raionului.