Noutăți

Exemplu demn de urmat

Secția coregrafie, filiala Cioburciu a școlii de arte „Maria Bieșu”, recent, conform programului de activitate, a susținut cu succes un colocviu în fața comisiei de specialitate de la Ștefan Vodă. Secția este condusă de dna Snejana Dumitrașcu al doilea an consecutiv.

De menționat, că primăria Cioburciu a creat cele mai bune condiții pentru tinerii dansatori amenajând o sală în gimnaziul din localitate.

– Mă bucur mult de susținerea din partea primăriei, de grija administrației publice locale față de copiii satului. Sala e spațioasă, este cald și sâmbăta când copiii au repetiții. Mai mult, consiliul local a alocat 50 mii lei pentru procurarea costumelor naționale. Costumația cu specificul zonei nistrene va fi confecționată de către dna Maria Cristea, meșter popular din Chișinău, a informat cu mult entuziasm dna Dumitrașcu.

Activează două grupe de dansatori, în total 34 de copii frecventează orele cu mare strictețe, fără lipsuri – o dovadă elocventă că copii vin la lecții cu plăcere. Fiecare grup deja a învățat a câte trei dansuri populare, ce nu este deloc puțin pentru o perioadă destul de scurtă. Părinții sunt mulțumiți că copiii au o ocupație atât de frumoasă, susțin odraslele și pedagogul lor, sunt receptivi la necesitățile dansatorilor.

Viața culturală a satului Cioburciu a devenit mai bogată, mai promițătoare datorită faptului ca aici a fost deschisă filiala școlii de arte „Maria Bieșu”. Exemplu primăriei Cioburciu este demn de urmat…

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”