Noutăți

EU pentru businessul din Republica Moldova

Recent, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova a organizat Forumul Economic. La acest eveniment au fost invitaţi toţi antreprenori din ţară, pintre care s-au marcat şi agenţii economici din raionul Ştefan Vodă: Serghei Grosu (CAP “Sta Prim”), Alexei Jitaru (GŢ ”Campina Jitaru”), Ion Nimerenco (ÎI ”Nimerenco Anişoara”), Ina Pojar (ONG “Caritate Sud-Est”), la fel ca şi tineri care îşi doresc să iniţieze o afacere ş.a. În cadrul evenimentului au fost discutate programele şi proiectele EU4Business care oferă o serie amplă de măsuri de sprijin, inclusiv asistenţa tehnică, finanţarea şi reformarea politicilor la nivel instituţional.

Urszula Pallasz, Delegaţia Uniunii Europene în RM, Charge d’ Affaires, susţine că  businessul este domeniul  prioritar în promovarea asistenţei, şi este nacasară întocmirea regulilor relevante în comerţ pentru ca RM să devină loc atractiv pentru investiţii din UE. IMM-urile din ţările Parteneriatului estic au potenţialul de a contribui în mod semnificativ la crearea de locuri de muncă şi de a genera creştere şi dezvoltare economică. Insă, acestea se confruntă cu o mulţime de provocări care le împiedică să îşi atingă potenţialul maxim.

 Olesea Ghedrovici, Consilier probleme fiscale şi financiare, a menţionat că accesul la finanţe este un aspect important pentru IMM-uri. Prin Facilitatea de finanţare a IMM-urilor, Banca Europeană de investiţii vizează îmbunătăţirea accesului microîntreprinderilor şi al IMM-urilor la finanţare prin redarea încrederii intermediarilor financiari în ceea ce priveşte acordarea de împrumuturi către IMM-uri, în timp ce Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Germană de Dezvoltare sprijină leasingul şi finanţarea prin capitaluri proprii. Facilitatea de finanţare directă a IMM-urilor din cadrul Acordului privind zona de liber schimb aprofundat şi cuprinzător  furnizează asistenţă tehnică pentru a ajuta IMM-urile din Moldova să identifice şi să dezvolte proiecte de invesţii de capital de calitate.

 Tatiana Eremciuc, Şef direcţie, ODIMM, a prezentat Programul-pilot “Femei în afaceri”. Femeile vor fi astfel încurajate să îşi iniţieze o afacere, să o lanseze sau să crească şi dezvolte o întreprindere pe care o deţine. Prioritate vor avea afacerile: inovative şi cu potenţial de export, non-agricole din zonele rurale, care nu cad sub incidenţa criteriilor de eligibilitate a suportului acordat de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, din domeniul industriei creative, agroturismului şi meşteşugăritului, producerii, tehnologiei informaţiei şi care oferă servicii/produse companiilor mari şi cele din zonele rurale.

A fost prezentată pagina web eu4business.eu, care va conţine informaţii specifice pentru Autorităţile Naţionale, pentru IMM-uri, informaţii despre economia ţării şi prezenţa EU4Business în Moldova. Informaţia va fi disponibilă în limbile Romînă, Rusă şi Engleză.       Parteneriatul estic este o iniţiativă comună a Uniunii Europene, a statelor sale membre şi a celor şase vecini ai săi din est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina. Acest parteneriat reprezintă o dimensiune specifică a politicii europene de vecinătate, si la baza lui stau principiile asumării comune, responsabilităţii, diferenţierii şi răspunderii reciproce.

Olesea MOISEEV, specialist superior, direcţia economie şi atragerea investiţiilor.