Noutăți

Etapa raională a concursului „La izvoarele înțelepciunii”

La 26 aprilie curent, în incinta bibliotecii publice or. Ştefan Vodă, s-a desfăşurat etapa raională a tradiţionalului concurs literar „La izvoarele înţelepciunii”. Actuala ediţie, cea de-a XXVII-a este dedicată vieţii şi activităţii literare a scriitorului Petre Ispirescu. Ca obiective de bază au fost proiectate spre realizare: popularizarea întregii opere literare, îndeosebi a basmelor lui P. Ispirescu, motivarea elevilor spre lecturi sistematice, promovarea bibliotecii ca centru de cultură şi socializare.

Trebuie de menţionat faptul, că am avut parte de o participare foarte activă a elevilor claselor a V-VIII din majoritatea localităţilor raionului. 22 de concurenţi au fost selectaţi la etapa anterioară, cea locală, în cadrul unor victorine literare, ore ale basmului, etc.

Participanţii la etapa raională au avut de parcurs 2 probe – un test scris si o probă orală. Prima proba a permis elevilor să-şi manifeste cunoştinţele acumulate despre viaţa, activitatea literară a scriitorului, să recunoască fragmente din  basmele citite. De asemenea elevii și-au expus propria părere despre opera preferată, au adus argumente în favoarea lecturii şi bibliotecii.

La proba orala concurenții au fost apreciaţi după criterii ca: exprimarea coerentă, laconică şi logică, comunicarea interactivă, etc. Ambele probe au fost întocmite în baza unei bibliografii recomandată elevilor spre lectură în prealabil.

Majoritatea elevilor au avut o prestaţie onorabilă în cadrul ambelor probe, dar mai cu seamă s-au evidenţiat Oxana Jumiga, gim. Răscăieţi, Ţînţari Aliona, gim. „Ion Creangă” s. Copceac, Pojar Daria, gim. Viişoara, Vrabie Daniela, gim. Căplani, Ganenco Alexandra, gim. „Ec. Malcoci s. Crocmaz, Tudorean Nadejda, gim. Palanca, Popenco Gabriela, gim. „M. Sirghi” s. Cioburciu, Topor Marius, LT „Ştefan Vodă” şi alţii.

Învingătorul, care ne va reprezenta raionul Ştefan Vodă la etapa republicană s-a dovedit a fi eleva clasei a VII-a din gim. „Ştefan Culea” s. Tudora – Onici Livia-Lia.

Organizatorii concursului raional – direcţia cultură, tineret, sport şi turism în comun cu direcţia generală educaţie – au oferit tuturor concurenţilor premii de încurajare pentru participare activă, iar cei plasaţi pe primele 3 locuri s-au ales cu diplome de onoare și cadouri de preţ.

Zinaida Pînzari, metodist DGE