Noutăți

Etapa raională a concursului „La izvoarele înțelepciunii”

Astăzi, 25 aprilie, în incinta bibliotecii publice or. Ştefan Vodă, s-a desfăşurat etapa raională a tradiţionalului concurs literar „La izvoarele înţelepciunii”. Ediţia actuală, cea de-a XXVIII-a, este consacrată vieţii şi activităţii literare a scriitorului Ioan Slavici, unul din marii clasici ai literaturii române.

Începând cu anul debutului literar, 1871, I. Slavici a manifestat pe parcursul a cinci decenii o prezenţă extrem de activă în literatura română. S-a afirmat din plin ca nuvelist, povestitor, romancier şi memorialist.

Anual, acest concurs îşi are ca obiective de bază promovarea lecturii, operelor literare conform bibliografiei recomandate, motivarea elevilor la utilizarea serviciilor de bibliotecă.

Trebuie de menţionat faptul, că am avut parte de o participare foarte activă a elevilor claselor a IX-XII din majoritatea localităţilor raionului. Concurenţii au fost selectaţi la etapa anterioară, cea locală, în cadrul unor victorine şi activităţi literar-artistice, etc.

Participanţii la etapa raională au avut de parcurs 2 probe – un test scris si o probă orală. Prima proba a permis elevilor să-şi manifeste cunoştinţele acumulate despre viaţa, activitatea literară, cu accente vădite pe activitatea jurnalistică dar şi cea pedagogică a scriitorului I. Slavici. De asemenea elevii și-au expus propria părere despre opera preferată, au adus argumente în favoarea lecturii şi bibliotecii.

La proba orală, „Călătorie în lumea personajelor literare din operele lui I. Slavici”, concurenții au fost apreciaţi după următoarele criterii: abilităţi de exprimare coerentă, laconică şi logică, competenţe de comunicare în public, etc. Majoritatea elevilor au avut o prestaţie reuşită în cadrul ambelor probe, dar mai cu seamă s-au evidenţiat: Daniela Golban, IP Gimnaziul „M. Viteazul”, Carahasani, Procopenco Adriana, IP Gimnaziul „I. Creangă”, Ermoclia, Iuliana Ciobanu, IP LT „Maria Bieşu”, Volintiri, Aliona Ţînţari, IP Gimnaziul „I. Creangă”, Copceac, Cristina Caraion, IP Gimnaziul Căplani, Anastasia Vasilache, IP Gimnaziul „Ec. Malcoci”, Crocmaz şi Mihaela Slobozian, Gim. „Ştefan Culea”, Tudora”, și alţii.

Învingătorul, care ne va reprezenta raionul Ştefan Vodă la etapa republicană s-a dovedit a fi eleva clasei a XI din IP LT „Ştefan Vodă” Ianţos Ludmila.

Organizatorii concursului raional – direcţia generală educaţie în colaborare cu direcţia raională cultură, tineret, sport şi turism au oferit tuturor concurenţilor premii de încurajare pentru participare activă, iar cei plasaţi pe primele 3 locuri s-au ales cu diplome de onoare și cadouri de preţ.

Zinaida PÎNZARI, metodist DGE