Noutăți

„Este necesară perfecționarea procesului și mecanismelor de subvenționare”

La 10 octombrie curent, Directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Nicolae CIUBUC, s-a aflat în vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă, unde s-a întâlnit cu specialiștii direcției agricultură și alimentație, cu agenții economici din teritoriu, reprezentanții ACSA.

Dl Nicolae Molozea, prezent la întrunire, a subliniat importanța activității AIPA, deoarece subvențiile oferite de stat sunt necesare pentru dezvoltarea agriculturii care stă la baza economiei țării. Totodată, președintele raionului a atenționat că sunt producători agricoli, inclusiv în raionul Ștefan Vodă, care nu contribuie cu nimic la bugetele locale, angajații cărora lucrează la negru, fiind lipsiți de pachetul social. Paradoxal, însă acești agenți economici pretind la ajutorul statului în cazul calamităților naturale etc.

Dl N. Ciubuc a comunicat celor prezenți atât prioritățile AIPA pentru viitor prin prisma legii subvenționării, cât și rezultatele activității Agenției.

Reieșind din faptul că scopul vizitei a fost de a evalua procesul de valorificare a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), au fost discutate obstacolele și problemele întâmpinate în procesul de subvenționare despre care au vorbit, aducând exemple din propria activitate, dl Vasile Cociu, președintele SRL „Carahasani Agro”, dl Vasile Buzu, directorul executiv „Uniagro Prim” și alți agenți economici. Astfel, dl Buzu a adus un exemplu paradoxal: producătorii agricoli care au procurat materialul nețesut Agril ce protejează plantele de înghețuri pot depune dosarele pentru subvenționare până la 1 iunie, iar Regulamentul de subvenționare a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455 din 21.06.2017 (?!). Sunt obstacole greu de depășit ce țin de subvențiile pentru irigare din bazinele acvatice (autorizația nu să dă în lipsa pașaportului tehnic a bazinului acvatic) sau defrișarea livezilor neproductive care aparțin cotașilor. După părerea celor prezenți la întâlnire cu dl Nicolae Ciubuc, este necesar de perfectat procesul și mecanismele de subvenționare.

Gheorghe CERNEAN, specialistul superior DAA