Noutăți

„Este loc de a mai crește…”

Deja al doilea an la rând Direcția asistență socială și protecția familiei practică darea de seamă anuală de către fiecare serviciul social în parte, iar apoi se face o totalizare a activității direcției. Este o experiență bună care permite, în dialog deschis și constructiv, de a analiza cu lux de amănunte toate realizările obținute, dar și a pune în discuție problemele cu care se ciocnesc specialiștii și beneficiarii serviciilor sociale. Astfel, săptămâna trecută s-au întrunit angajații serviciilor deservire socială la domiciliu, asistența socială comunitară, asistența profesională și „Echipa mobilă”. Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, prezent la toate adunările a apreciat pozitiv munca depusă pe parcursul anului 2018, totodată numind și rezervele existente în activitate.

La 29 ianuarie curent, în sala de ședințe renovată, a avut loc întrunirea specialiștilor direcției, conducătorilor și reprezentanților centrelor sociale comunitare și serviciilor sociale care au făcut bilanțul activității în anul 2018. De menționat că majoritatea prezentărilor a fost făcută în Power Point. Rapoartele dnei Maria Stavarachi, șef interimar centrului comunitar din s. Olănești, dnei Ana Gandacov, șef interimar al centrului pentru copii în situație de risc și cu dizabilități din or. Ștefan Vodă, dlui Leonid Vremere, șef al centrului pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din s. Talmaza au fost succinte, bine structurate, cu accentul pe probleme și identificarea căilor de soluționare.

În raportul dnei Aurica Cebotari, șefa Direcției asistență socială și protecția familiei, a fost prezentată și analizată activitatea multiaspectuală a angajaților din sistemul social al raionului. Pe parcursul anului 2018 a fost executat un volum foarte mare de lucru, majoritatea din acei 223 de angajați dând dovadă de responsabilitate și profesionalism înalt. Au fost implementate două servicii sociale noi – serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate (la 145 beneficiari comisia raională pentru protecția persoanelor aflați în dificultate a repartizat 290300 lei pentru pregătire către sezonul rece) și serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii (910900 lei au fost alocate la 124 de familii cu 395 de copii). În acest context dna Cebotari a menționat munca asistenților sociali comunitari care, în termeni restrânși, au selectat persoanele și familiile defavorizate și au pregătit calitativ dosarele beneficiarilor. 3611 cereri pentru acordarea ajutorului social (suma utilizată constituie 1.215.603 lei) și ajutorului pentru perioada rece (108.850 lei) au fost primite și procesate de către asistenții sociali și specialiștii direcției. Printre cele mai importante realizări ale anului 2018 dna Cebotari a enumerat următoarele: reorganizarea a 2 centre în Centrul de asistență specializată și plasament temporar ”INCREDERE”; repararea parțială a sediului Direcției; acreditarea serviciului ”Echipa Mobilă” și serviciului îngrijire la domiciliu; utilizarea corectă a surselor financiare alocate Direcției; completarea statelor de personal; majorarea numărului de asistenți personali cu 5 unități; organizarea seminarelor de instruire pentru angajați; prestarea serviciilor de calitate pentru beneficiari. „Este loc de a mai crește”, a subliniat șefa DASPF, vorbind despre lacunele în activitate și trasând sarcini pentru anul 2019. Dna Cebotari a mulțumit colegilor și partenerilor sociali pentru eforturile depuse în anul 2018. În semn de recunoștință pentru atitudinea și susținerea financiară și morală a conducerii raionului și Consiliului raional față de necesitățile DASPF, dna Aurica Cebotari a înmânat  dlui Vasile Gherman, vicepreședintele raionului scrisoare de mulțumire.

Vicepreședintele raionului, dl Gherman în luarea sa de cuvânt  a subliniat că domeniul social este foarte important și necesar pentru cetățeni și totodată foarte complicat. Bugetul direcției pentru anul 2018 a constituit circa 19 mln lei, dintre care 10 mln sunt sursele proprii a bugetului raional. Dl Gherman a mulțumit tuturor angajaților direcției care depun mult suflet în ceea ce fac și dnei Cebotari care a reușit să unească colectivul și să schimbe multe lucruri în mai bine. Cu susținerea Consiliului raional au fost implementate servicii sociale noi ca „Echipa mobilă”, a fost mărit numărul asistenților personali, s-au creat condiții mai bune prin comasare a două centre pentru copii în situație de risc și cu dizabilități. Vicepreședintele raionului  a asigurat că conducerea raionului va susține domeniul social și în continuare pentru a acorda ajutorul necesar oamenilor aflați în dificultate, copiilor și bătrânilor. Dl Gherman a apreciat pozitiv munca colectivului direcției și angajaților din domeniul social. Conducătorul este responsabil pentru realizări, dar și pentru neajunsuri, a subliniat vicepreședintele raionului. În context, dna Cebotari a depus eforturi susținute, a dat dovadă de profesionalism și responsabilitate înaltă. Este apreciabilă tendința conducătorului și a angajaților spre autoperfecționare, spre instruire continuă și schimb de experiență cu colegii de breaslă. Ca și în orice activitate, sunt rezerve, dar și potențial uman care este în stare să soluționeze problemele existente, a punctat dl Gherman.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”