Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

ESTE LANSAT UN NOU PROGRAM IMPORTANT PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a lansat Programul de retehnologizare și eficiență energetică care va susține companiile, active pe piață de cel puțin 2 ani, pentru a-și spori competitivitatea și productivitatea pe piața națională și internațională.

Programul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 515 din 22 iulie 2022, are drept scop sporirea gradului de performanță a întreprinderilor mici și mijlocii, înlocuirea echipamentelor/utilajelor tehnice ineficiente cu soluții tehnologice moderne și optimizarea costurilor de producere prin implementarea măsurilor de eficiență energetică.

Programul urmărește oferirea întreprinderilor unui avantaj competitiv pe piață, rezistență și acces la investiții care pot aduce efecte economice imediate prin intermediul:
• tehnologizării;
• retehnologizării;
• optării pentru surse alternative de energie;
• eficientizării energetice a activității antreprenoriale.

Programul este destinat întreprinderilor înregistrate în registrul de stat al persoanelor juridice/întreprinzătorilor individuali, definite în conformitate cu Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, cu excepția întreprinderilor de stat și municipale.

Suplimentar, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
a. desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;
b. activează minim 24 de luni până la data aplicării la Program și a întocmit și prezentat la Biroul Național de Statistică situațiile financiare pentru ultimii doi ani de activitate;
c. nu au restanțe față de bugetul public național la data aplicării la Program;
d. fondatorii întreprinderii, cetățeni ai Republicii Moldova, dețin cel puțin 75% din proprietatea întreprinderii/afacerii;
e. dețin raportul de audit energetic efectuat de către un auditor energetic calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici (pentru întreprinderile ce își propun creșterea eficienței energetice).

Prin intermediul Programului se va oferi suport financiar nerambursabil (grant) în mărime de până la:

  • 2 000 000 MDL pentru acțiuni de tehnologizare și retehnologizare, după formula de 5+5 (50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului);
  • 1 500 000 MDL pentru utilaj, echipament și instalații de valorificare a surselor de energie alternativă după formula de 5+5 (50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului).

Pentru a participa la Program, solicitanții vor depune un formular de aplicare disponibil pe pagina oficială ODA, vezi link https://formular.oda.md/
Înscrierile se desfășoară în regim continuu.

Programul de retehnologizare și eficiență energetică este susținut de Guvernul Republicii Moldova pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit, iar pentru implementarea acestuia au fost alocate în anul 2022 resurse financiare în valoare de 55 milioane lei.

Mai multe detalii despre noul Program de retehnologizare și eficiență energetică puteți afla prin accesarea următorului link https://bit.ly/3A8ozTK și/sau puteți lua legătura telefonică cu Centrul de consultanță al ODA: 022 225 799

Totodată, vă propunem să urmăriți conferința video privind lansarea Programului de retehnologizare și eficiență energetică: https://bit.ly/3A86Wn7

 

Direcția economie și atragerea investițiilor