Noutăți

Energie pentru secolul XXI

La  data de 26 octombrie curent s-a desfășurat seminarul „Energie pentru secolul 21, forum energetic bilateral moldo-slovac”. Evenimentul a avut drept scop de a întruni potențiali parteneri din Moldova și Slovacia, care vor putea coopera în continuare implementând noi proiecte și tehnologii pentru promovarea eficienței energetice și a energiei regenerabile. În acest sens evenimentul a întrunit mai mulți reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai companiilor private din domeniul energetic, ai mediului academic și parteneri internaționali.

Excelența Sa H.E. Robert Kirnag, Ambasadorul Republicii Slovace în RM, a mulțumit tuturor participanților pentru prezență și pentru interesul deosebit față de acest domeniu de importanță sporită pentru dezvoltarea durabilă a țării noastre.

În cadrul seminarului au fost prezenți reprezentanți ai companiilor private din domeniul energetic din Slovacia precum Datatherm, RIMI-Security, Engual care au prezentat evoluția sectorului energetic renovabil în Slovacia, tipurile de plante cultivate pentru producerea biocombustibilului și utilajul care îl produc pentru dezvoltarea acestui sector (cazane pe biomasă, utilaj pentru cazangerii, sisteme solare pentru încălzire și producerea energiei, utilaj pentru producerea brichetelor, etc.). Experiența Slovaciei în acest domeniu este una colosală. De asemenea este evident faptul că Moldova are multe de învățat la acest capitol, evenimentele în cauză fiind bine venite mai ales acum, când se încearcă de a se găsi surse alternative de energie. Dar mai ales au de învățat autoritățile publice din raionul Ștefan Vodă care au depus efort pentru a dezvolta surse alternative de energie în scopul reducerii dependenței față de gazul rusesc importat, dar și a minimizării cheltuielilor pentru agentul termic. În special este vorba de localitățile unde la inițiativa autorităților publice locale au fost construite centrale termice pe biomasă, acestea confruntându-se astăzi cu probleme tehnice în procesul de gestionare a lor. La moment în raion funcționează 17 cazangerii de acest tip.

Sergiu Bulgari, șef al serviciului integrare europeană și investiții