Noutăți

Elaborarea PEI la treapta preșcolară

Conform planului de activitate a DGE Ștefan Vodă, în zilele de 17-18 septembrie 2019 a avut loc atelierul practic „Elaborarea Planului educațional individualizat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din instituțiile de educație timpurie”, organizat de către serviciul de asistență psihopedagogică. Necesitatea desfășurării acestei activități a apărut odată cu conștientizarea faptului, că incluziunea începe nu din școală, dar mult mai devreme, atunci când copilul pentru prima data pășește pragul grădiniței. Calitatea incluziunii la treapta preșcolară, care ar asigura dezvoltarea armonioasă a copilului, în mare parte, depinde de o planificare eficientă, la baza căreia stau particularitățile individuale ale acestuia.

Faptul, ca la atelier au participat 100 de procente din cadrele didactice care lucrează cu copii cu CES, ne vorbește despre nevoia de formare profesională în domeniul dat. Participanții au fost familiarizați cu prevederile ordinului MECC nr. 1780 din 03.12.2018, cu referire la aprobarea PEI pentru copii cu CES din IET, care este însoțit de Instrucțiunea detaliată, cum anume se elaborează PEI în grădiniță și au avut posibilitatea de a exersa în planificare în cadrul lucrului în grupuri.

Urmează o etapă dificilă, în care educatorii formați vor aplica în practică plănuirea educațională individualizată. Pentru a avea rezultatele dorite, educatorul are nevoie de susținere atât din partea colegilor din instituție, a partenerilor educaționali, cât și a familiilor copiilor.

Serviciul de asistență psihopedagogică este mereu gata să vină în ajutor cu asistență metodologică în planificarea și realizarea intervențiilor pe domenii de dezvoltare a copilului cu necesități educaționale speciale.

Alina PORUBIN, specialist SAP