Noutăți

Elaborarea PATR al raionului Ștefan Vodă

Asigurarea localităților și teritoriilor cu documentația urbanistică este una din sarcinile primordiale ale autorităților publice locale. De menționat, că raionul Ștefan Vodă este unul dintre cele două raioane-pilot selectate în cadrul proiectului „Integrarea priorităților de conservare a biodiversității în politicile de planificare teritorială și practicile de utilizare a terenurilor din Moldova”. La ședința din 3 noiembrie 2016  consilierii raionali au aprobat decizia cu privire la participarea Consiliului raional la elaborarea și implementarea acestui proiect inițiat și finanțat de Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare (PNUD) și Fondul Global de Mediu.

În context, la 9 noiembrie curent în sala de ședințe al Consiliului raional a avut loc ședința de lucru privind elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului raionului Ștefan Vodă (PATR). Președintele raionului, dl Nicolae Molozea, prezent la această ședință alături de funcționarii publici din diferite direcții și instituții care în activitatea sa au tangență directă cu amenajarea teritoriului, a subliniat importanța PATR pentru raion. Reprezentanții Land Support Sistem SRL (LSS) au prezentat materialele elaborate. Dl Andrian Iepure, manager proiect, a menționat că produsul final al proiectului va fi elaborarea PATR care este o documentație cu caracter director, ce are ca scop transpunerea spațială a programului de conservare a biodiversității și dezvoltare economică, socială, culturală și instituțională a raionului Ștefan Vodă.

Au fost prezentate materialele elaborate la trei componente: componenta de mediu în PATR (Andrian Iepure, manager proiect), componenta de urbanism (Andrei Vatamaniuc, urbanist al proiectului), componenta socio-economică (Constantin Nuțu, expert socio-economic). Toți participanții locali au expus viziunile proprii vizavi de dezvoltarea raionului Ștefan Vodă, au venit cu propuneri de soluții la elaborarea Planului de acțiuni pentru includerea în PATR. Ședința a fost nu numai una constructivă, dar și foarte interesantă pentru participanții locali care au aflat informații necunoscute despre fauna, flora, istoricul localităților etc. Prin urmare, până la moment s-a efectuat un volum impunător de lucru, urmează să fie identificate locurile de conflict între biodiversitate și activități umane pentru elaborarea recomandărilor pentru rezolvarea conflictelor într-o manieră avantajoasă pentru activitatea socio-economică a raionului.
dsc00086