Noutăți

Eforul depus merită apreciere

La şedinţa Consiliului raional din 14 septembrie curent au fost discutate o serie de chestiuni de mare importanţă, ordinea de zi fiind una destul de încărcată, cerând de la consilieri o implicare intensă. Printre aceste chestiuni a fost una tradiţională pentru această perioadă, dar inevitabilă pentru a fi pregătiţi către complicata perioadă rece – „Cu privire la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018”. Raportor pe această chestiune a fost dl Iurie Afanasiev, şeful direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri. Ar fi cazul de subliniat că această chestiune a fost discutată mai larg şi detaliat în toate, fără excepţie, comisiile consultative ale Consiliului raional, decât la şedinţa propriu-zisă.

În informaţia prezentată de dl Iurie Afanasiev, şeful direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri, s-a menţionat din start că, în conformitate cu dispoziţia preşedintelui raionului, dlui Nicolae Molozea, din 28 august 2017, a fost instituită comisia de lucru pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii către sezonul rece 2017-2018. Comisiei i-a revenit şi misiunea de a elabora planul de acţiuni al Consiliului raional pentru buna pregătire a economiei raionului şi sferei sociale pentru activitate în perioada rece a anilor 2017-18. În raport s-a menţionat că starea tehnică a centralelor termice (CT) din instituţiile publice şi lucrările de reparaţie, deservire tehnică şi verificare a utilajului se efectuează conform planului. Aceste lucrări sunt monitorizate de comisia de lucru, de direcţia construcţii, consiliile locale şi conducătorii întreprinderilor. Majoritatea acestor lucrări sunt efectuate de către SRL „Termomedia-Comservice” prin contracte directe. În acest sens s-a menţionat că până în prezent au fost instruiţi şi atestaţi circa 200 de operatori ai CT, ce funcţionează pe bază de gaze naturale. La moment, sunt şcolarizaţi 25 potenţiali operatori, după aceasta urmând să se efectueze reciclarea persoanelor responsabile de exploatarea obiectelor industriale cu grad sporit de pericol. În raion sunt 14 CT cu capacitatea termică mai mare de 100 kW, care, conform Legii nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea obiectelor industrial periculoase, necesită efectuarea reglării periodice – o dată în trei ani. La moment, toate CT cu capacitatea de peste 100 kW au trecut prin această procedură de reglare periodică. De asemenea, toate CT au avizul pozitiv de la inspecţia respectivă.

La şedinţă s-a subliniat importanţa majoră a asigurării instituţiilor cu energie termică. În acest context în bugetele instituţiilor publice s-au preconizat surse financiare pentru achitarea gazelor naturale folosite şi procurarea combustibilului la cele 18 CT ce funcţionează pe biomasă. Majoritatea instituţiilor publice au semnat contracte de asigurare cu combustibil, în unele cantitatea necesară fiind deja depozitată – la gimnaziul „M. Eminescu” din s. Antoneşti, la gimnaziul „I. Creangă” din s. Copceac, la gimnaziul din s. Viişoara.

După cum se ştie, din anul curent drumurile publice locale au trecut în gestiunea Consiliului raional. Este cazul de specificat că din suma de 11.082.700 lei de care dispune Consiliul raional, au fost valorificaţi deja 3.290.969 lei la reparaţia unor sectoare de drumuri cu beton asfaltic. Este vorba de sectoarele de drumuri L-583 Ermoclia-Alava de 180 metri liniari (m/l), L-594 R-30 – drum de acces spre or. Ştefan-Vodă – 450 m/l, L-595.1 – drum de acces spre s. Slobozia (două sectoare) cu lungimea de 550 m/l, L-584 – Ştefan-Vodă-Volintiri-Alava (prin Volintiri – patru sectoare) – de 620 m/l. S-a efectuat licitaţia la întreţinerea drumurilor publice locale şi reparaţia unor sectoare cu piatră spartă în sumă de 5.052.970 lei. La 22 septembrie va avea loc o altă licitaţie tot întru reparaţia drumurilor cu piatră spartă în sumă de 2.033.713 lei.

–Ţin în mod special să subliniez, a menţionat la şedinţă dl Nicolae Molozea, că atât pentru îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a instituţiilor de învăţământ, cât şi în scopul pregătirii lor către perioada de toamnă-iarnă a anilor 2017-18 în total în acest an urmează să fie valorificaţi 11.790.000 lei, o parte considerabilă din ei fiind deja utilizaţi. Consiliul, prezenţa trebuie să cunoască de unde au parvenit aceste sume. Astfel, 6 mln. 326 mii lei sunt din sursele Consiliului raional, 2 mln. 135 mii lei – sunt investiţii pe care le-am obţinut, 2 mln. 800 mii lei – de la Guvernele României şi Japoniei, 261 mii lei – din granturi, 164 mii lei au fost alocaţi de părinţi, 140 mii lei – de instituţiile şcolare, iar 200 mii lei au fost utilizaţi pentru procurări. Cea mai mare sumă a fost îndreptată spre Liceul Teoretic „Ştefan-Vodă”, unde n-au fost efectuate reparaţii substanţiale de câteva decenii. De asemenea, la liceul „B. P. Haşdeu” din Olăneşti au fost schimbate 46 de uşi, 30 de geamuri, a fost efectuată termoizolarea parţială a pereţilor şi renovarea sistemului de încălzire. La gimnaziul „I. Creangă” din Copceac au fost schimbate 79 geamuri, 9 uşi, gardul şi porţile, la gimnaziul „V. Moga” din Feşteliţa s-au renovat grupurile sanitare, canalizarea, la gimnaziul „A. Sârghi” din Talmaza au fost instalate 32 de uşi şi 15 geamuri noi, la şcoala primară din or. Ştefan-Vodă – 43 de geamuri şi 9 uşi. Vreau aici, la şedinţa Consiliului raional, să mulţumesc conducătorilor instituţiilor de învăţământ care au depus un efort enorm întru efectuarea lucrărilor de reparaţie, reţinându-se mult peste orele de lucru sau chiar jertfind zile, săptămâni din concediul lor legitim. Pentru etapa actuală consider că nivelul de pregătire către perioada rece este satisfăcător, dar urmează să ţinem la un control strict toate celelalte acţiuni, lucrări pentru ca întregul raion să treacă prin această perioadă complicată fără probleme esenţiale.

Valeriu GAJU, „PRIER-info”